แปลเพลง Drive – Violette Wautier

เนื้อเพลง Drive และคำแปล

Draw me my picture
I’ll draw your picture
And we’ll move the furnitures in the motel room
Sing me a lullaby
And kiss me goodnight
Like everything’s still fine in that motel room

วาดรูปฉันสิ
แล้วฉันจะวาดรูปเธอ
และเราจะย้ายเฟอนิเจอร์ในห้องนี้
ร้องเพลงกล่อมฉันที
และจูบฉันให้นอนฝันดี
เหมือนทุกอย่างในห้องนี้ยังเหมือนเดิม

We knew this has to end
And we could only pretend
Cause our love only leads to dead end

และเราก็รู้ว่ามันต้องจบ
และเราคงทำได้เพียงหลอกตัวเอง
เพราะรักของเรามันเป็นทางตัน

Let’s just drive out of town
Let’s runaway
Let’s get high
Forget the world
Forget everything

หนีออกไปจากเมืองนี้กันเถอะ
แค่วิ่งหนีไป
มาสนุกกันเถอะ
แล้วลืมโลกนี้ไป
ลืมทุกอย่าง

Don’t worry about this crowd
No one you know is around
We can do anything we want

อย่ากังวลกับฝูงชน
ไม่มีใครรู้จักเธอหรอก
เราจะทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ

But soon this has to end
And we could only pretend
Cause our love only leads to dead end

แต่ไม่นานมันก็คงต้องจบ
และเราคงทำได้เพียงหลอกตัวเอง
เพราะรักของเรามันเป็นทางตัน

Let’s just drive out of town
Let’s runaway
Let’s get high
Forget the world
Forget everything

หนีออกไปจากเมืองนี้กันเถอะ
แค่วิ่งหนีไป
มาสนุกกันเถอะ
แล้วลืมโลกนี้ไป
ลืมทุกอย่าง

Let’s get out of this place
Let’s find somewhere we can be, we can be alone
Meet me at the same place
And after this we can, we can find our new home

ออกจากที่นี่กันเถอะ
ไปหาที่ที่เราจะอยู่เพียงลำพัง
ไปเจอฉันที่เดิมนะ
แล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปสร้างบ้านใหม่กัน

Let’s just drive out of town
Let’s runaway

หนีออกไปจากเมืองนี้กันเถอะ
แค่วิ่งหนีไป

Let’s just drive out of town
Let’s runaway
Let’s get high
Forget the world
Forget everything

หนีออกไปจากเมืองนี้กันเถอะ
แค่วิ่งหนีไป
มาสนุกกันเถอะ
แล้วลืมโลกนี้ไป
ลืมทุกอย่าง

Just drive
Drive
Drive

แค่ขับออกไป
ขับไป
ขับไป

Leave a Reply