แปลเพลง Slow Down – Lights Follow

เนื้อเพลง Slow Down และคำแปล

[Verse 1]
Moving to my own drum
Leave before the sun comes
I was gonna make this count
Bleeding for the sake of
Someone else’s pay stub
Hoping this would all work out

ย้ายมาที่กลองของฉันเอง
ออกไปก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น
ฉันจะทำให้ครั้งนี้มีความหมาย
ให้มันเป็นประโยชน์
สำหรับใครบางคนที่ลงทุนมา
หวังว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดี

[Pre-Chorus]
But I’ve been stealing time
Thinkin’ if I tried
Everything would turn out right
We’re caught up in the climb
Love was far behind
Someone’s gotta stop this madness

แต่ฉันกำลังถูกขโมยเวลา
ลองคิดว่าฉันพยายาม
ทุกอย่างจะดีขึ้น
เราจะทำมันได้
แต่ความรักยังคงตามหลังมาอีกไกล
ใครบางคนต้องหยุดความบ้านี้

[Chorus]
When all this seems like it’s okay
And all we feel is day to day we’re on replay
And all these dreams where life’s made
Are leaving out the people that we love
So slow down
We need to slow down

ตอนที่คิดว่าทุกอย่างมันโอเค
แต่สิ่งที่เรารู้สึกคือแต่ละวันมันซ้ำไปซ้ำมา
และความฝันเหล่านี้คือสิ่งที่ชีวิตเลือกมา
กำลังจะหายไปพร้อมกับคนที่เรารัก
ดังนั้นช้าก่อน
เราต้องพักก่อน

[Verse 2]
Feel it when the sun comes
Feel it when your heart turns
Everybody needs more time
To step into the sunshine
See it with your own eyes
I just wanna feel alive

เราจะรับรู้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น
รู้สึกมันตอนเปลี่ยนใจ
ทุกคนต้องการเวลาเพิ่ม
เพื่อก้าวเข้าสู่วันใหม่
และมองทุกอย่างผ่านสายตาของเราเอง
ฉันแค่อยากจะรู้สึกมีชีวิตชีวา

[Pre-Chorus]
‘Cause I’ve been killing time
I was losing life
I’ve been here for no good reason
We’re caught up in the climb
Love was far behind
Someone’s gotta stop this madness

เพราะฉันกำลังฆ่าเวลา
กำลังสูญเสียตัวตนไป
ฉันไม่มีเพื่อเหตุผลดีๆ
เรามาถึงจุดนี้ได้
แต่ความรักยังคงตามหลังมาอีกไกล
ใครบางคนต้องหยุดความบ้านี้

[Chorus]
When all this seems like it’s okay
And all we feel is day to day we’re on replay
And all these dreams where life’s made
Are leaving out the people that we love
So slow down
We need to slow down

ตอนที่คิดว่าทุกอย่างมันโอเค
แต่สิ่งที่เรารู้สึกคือแต่ละวันมันซ้ำไปซ้ำมา
และความฝันเหล่านี้คือสิ่งที่ชีวิตเลือกมา
กำลังจะหายไปพร้อมกับคนที่เรารัก
ดังนั้นช้าก่อน
เราต้องพักก่อน

[Bridge]
No one’s got a hold on time
We just got to spend it right
No one’s got a hold on you
As long as you’re still alive

ไม่มีใครหยุดเวลาไว้ได้
เราแค่ต้องใช้ชีวิตไป
ไม่มีใครรั้งคุณไว้ได้
หากคุณต้องการจะใช้ชีวิต

No one’s got a hold on time
We just got to spend it right
No one’s got a hold on you
As long as you’re still alive

ไม่มีใครหยุดเวลาไว้ได้
เราแค่ต้องใช้ชีวิตไป
ไม่มีใครรั้งคุณไว้ได้
หากคุณต้องการจะใช้ชีวิต

[Chorus]
When all this seems like it’s okay
And all we feel is day to day we’re on replay
And all these dreams where life’s made
Are leaving out the people that we love
So slow down
We need to slow down

ตอนที่คิดว่าทุกอย่างมันโอเค
แต่สิ่งที่เรารู้สึกคือแต่ละวันมันซ้ำไปซ้ำมา
และความฝันเหล่านี้คือสิ่งที่ชีวิตเลือกมา
กำลังจะหายไปพร้อมกับคนที่เรารัก
ดังนั้นช้าก่อน
เราต้องพักก่อน

Leave a Reply