แปลเพลง A Whole New World – Mena Massoud, Naomi Scott – Aladdin

เนื้อเพลง A Whole New World – Mena Massoud, Naomi Scott – Aladdin และเนื้อเพลง

[Intro: Aladdin and Jasmine]
How are you doing that?
It’s a magic carpet
I-it’s lovely…
You don’t…you don’t wanna go for a ride, do you?
We could get out of the palace, see the world
Is it safe?
Sure, do you trust me?
What?
Do you trust me?
Yes…

เธอทำแบบนั้นได้อย่างไร
มันเป็นพรมวิเศษ
มันน่ารัก
เธอไม่อยาก ไม่อยากออกไปนั่งเล่น ใช่มั้ย?
เราสามารถออกจากวังไปท่องโลกได้
มันปลอดภัยใช่มั้ย?
แน่นอน เธอเชื่อฉันไหม?
อะไรนะ?
เธอเชื่อฉันไหม?
เชื่อ

[Verse 1: Aladdin]
I can show you the world
Shining, shimmering, splendid
Tell me, princess, now when did
You last let your heart decide?

ให้ฉันโชว์โลกกับเธอได้มั้ย
เปล่างประกาย วับวาว และ วิเศษ
บอกฉันมา องค์หญิง ครั้งสุดท้ายที่ยอมให้ใจได้ตัดสินคือเมื่อไหร่กัน?

I can open your eyes
Take you wonder by wonder
Over, sideways and under
On a magic carpet ride

ฉันจะเปิดโลกให้กับเธอ
ให้เธอได้ค้นพบ
ทุกทางและเหนือไปกว่านั้น
บนพรมวิเศษผืนนี้

[Refrain 1: Aladdin]
A whole new world
A new fantastic point of view
No one to tell us, “no”
Or where to go
Or say we’re only dreaming

โลกใหม่ทั้งใบ
ภาพมุมใหม่ๆที่สวยงาม
ไม่มีใครมาห้ามเราได้
หรือห้ามไม่ให้ไปไหน
หรือบอกเราว่าเป็นแค่ฝันไป

[Refrain 2: Jasmine (and Aladdin)]
A whole new world
A dazzling place I never knew
But when I’m way up here
It’s crystal clear
That now I’m in a whole new world with you
(Now I’m in a whole new world with you)

โลกใหม่ทั้งใบ
สถานที่น่าประหลาดใจที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อน
แต่เมื่อฉันอยู่คนนี้
มันชัดเจนมาก
ว่าฉันอยู่ในโลกใบใหม่กับเธอ

[Verse 2: Jasmine]
Unbelievable sights
Indescribable feeling
Soaring, tumbling, freewheeling
Through an endless diamond sky

วิวที่ไม่น่าเชื่อ
ความรู้สึกที่บรรยายไม่ได้
กรีดร้อง กายกรรม อย่างเสรี
ผ่านท้องฟ้าที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้

[Refrain 3: Jasmine (and Aladdin)]
A whole new world
(Don’t you dare close your eyes)
A hundred thousand things to see
(Hold your breath; it gets better)
I’m like a shooting star
I’ve come so far
I can’t go back to where I used to be

โลกใหม่ทั้งใบ
(อย่าปิดตาเชียวนะ)
มีสิ่งมากมายร้อยพันให้ได้เจอ
(กลั้นใจไว้ แล้วมันจะดีขึ้น)
ฉันเหมือนดาวตก
มาจากที่แสนไกล
จนไม่สามารถกลับไปที่ที่เคยจากมาได้

[Refrain 4: Aladdin (and Jasmine)]
A whole new world
(Every turn, a surprise)
With new horizons to pursue
(Every moment, red-letter)
I’ll chase them anywhere
There’s time to spare
Let me share this whole new world with you

โลกใหม่ทั้งใบ
(ทุกๆมุม มีแต่เซอไพรส์)
แนวใหม่ที่ให้ใขว่คว้า
(ทุกๆโมเมนต์)
ฉันจะตามมันไปไม่ว่าที่ใด
มีเวลาเหลือเฟือ
ให้ฉันได้แชร์โลกทั้งใบกับเธอ

[Refrain 5: Aladdin (and Jasmine)]
A whole new world
(A whole new world)
That’s where we’ll be
(That’s where we’ll be)
A thrilling chase
(A wondrous place)
For you and me

โลกใหม่ทั้งใบ
ที่ๆเราจะไปกัน
ได้ท่องโลกใบใหม่
ฉันกับเธอ

Leave a Reply