แปลเพลง All Is Found – Evan Rachel Wood

[Verse 1]
Where the north wind meets the sea
There’s a river full of memory
Sleep, my darling, safe and sound
For in this river all is found

เมื่อลมเหนือพัดมาบรรจบกับทะเล
มีแม่น้ำแห่งความทรงจำอยู่
หลับเถอะ ที่รัก ขอให้เธอหลับฝันดี
เมื่อมาถึงแม่น้ำนี้ ก็จะพบเจอ

[Verse 2]
In her waters, deep and true
Lie the answers and a path for you
Dive down deep into her sound
But not too far or you’ll be drowned

ในแม่น้ำ ที่ลึกลงไปจะพบความจริง
ที่จะบอกเธอทุกอย่างและนำทางเธอ
ดำดิ่งลงไปในเสียง
แต่อย่าไกลเกินไป เพราะเธออาจจมได้

[Verse 3]
Yes, she will sing to those who’ll hear
And in her song, all magic flows
But can you brave what you most fear?
Can you face what the river knows?

ใช่ เธอจะร้องให้กับคนที่ยินเสียงเธอ
และในเพลงนั้น จะมีทำนองที่มหัศจรรย์
แต่เธอจะกล้าในสิ่งที่เธอกลัวที่สุดหรือไม่
เธอจะกล้าเผชิญหน้ากับมันหรือไม่

[Verse 4]
Where the north wind meets the sea
There’s a mother full of memory
Come, my darling, homeward bound
When all is lost, then all is found

เมื่อลมเหนือพัดมาบรรจบกับทะเล
มีแม่ผู้เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาเถอะลูกรัก กลับบ้านเรา
เมื่อเธอรู้สึกหลง ก็จะพบทางออก

Leave a Reply