แปลเพลง All of Me – John Legend

เนื้อเพลง All of Me – John Legend และคำแปล

[Verse 1]
What would I do without your smart mouth?
Drawin’ me in and you kickin’ me out
You’ve got my head spinnin’, no kiddin’
I can’t pin you down
What’s goin’ on in that beautiful mind?
I’m on your magical mystery ride
And I’m so dizzy, don’t know what hit me
But I’ll be alright

ถ้าไม่มีปากซนๆของเธอจะทำอย่างไรนะ
ลากฉันมาแล้วเธอก็เตะฉันออกไป
เธอทำให้หัวฉันหมุน ไม่ได้ล้อเล่น
ฉันยอมเธอไม่ลงจริงๆ
เกิดอะไรขึ้นกับความคิดสวยงามเหล่านั้น
หรือฉันเป็นแค่ของเล่นที่ลึกลับ
ฉันมึนงงไปหมด ไม่รู้อะไรตีฉัน
แต่ฉันน่าจะโอเค

[Pre-Chorus]
My head’s under water, but I’m breathing fine
You’re crazy and I’m out of my mind

หัวฉันอยู่ใต้น้ำ แต่ฉันยังหายใจได้อยู่
เธอมันบ้าและฉันก็จะบ้าตามแล้ว

[Chorus]
‘Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I’ll give my all to you
You’re my end and my beginnin’
Even when I lose, I’m winnin’

เพราะฉัน
รักทุกอย่างที่เป็นเธอ
รักทุกมุมทุกส่วน
ทั้งข้อดีข้อเสีย
เป็นทุกอย่างให้ฉัน
แล้วฉันจะเป็นทุกอย่างให้เธอ
เธอคือจุดเริ่มต้นและบทลงเอยของฉัน
แม้ฉันจะแพ้ แต่ก็ถือว่าชนะ

[Post-Chorus]
‘Cause I give you all of me
And you give me all of you, oh-oh

เพราะฉันเป็นทุกอย่างให้เธอ
และเธอก็เป็นทุกอย่างให้ฉัน

[Verse 2]
How many times do I have to tell you?
Even when you’re crying, you’re beautiful too
The world is beating you down, I’m around
Through every mood
You’re my downfall, you’re my muse
My worst distraction, my rhythm and blues
I can’t stop singing, it’s ringing
In my head for you

ต้องให้ฉันบอกอีกกี่ครั้ง
แม้เธอจะร้องไห้เธอก็ยังสวยอยู่
ถึงโลกจะโหดร้ายกับเธอ แต่ฉันจะอยู่ตรงนี้
ผ่านทุกข์ผ่านสุข
เธอคือตัวแสบ และตัวสงบ
คนที่ทำให้ฉันเสียสมาธิ คือจังหวะ และคามเศร้า
ฉันไม่สามารถหยุดร้องได้
เธอยังอยู่ในหัวของฉัน

[Pre-Chorus]
My head’s under water, but I’m breathin’ fine
You’re crazy and I’m out of my mind

หัวฉันอยู่ใต้น้ำ แต่ฉันยังหายใจได้อยู่
เธอมันบ้าและฉันก็จะบ้าตามแล้ว

[Chorus]
‘Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I’ll give my all to you
You’re my end and my beginnin’
Even when I lose, I’m winnin’

เพราะฉัน
รักทุกอย่างที่เป็นเธอ
รักทุกมุมทุกส่วน
ทั้งข้อดีข้อเสีย
เป็นทุกอย่างให้ฉัน
แล้วฉันจะเป็นทุกอย่างให้เธอ
เธอคือจุดเริ่มต้นและบทลงเอยของฉัน
แม้ฉันจะแพ้ แต่ก็ถือว่าชนะ

[Post-Chorus]
‘Cause I give you all of me
And you give me all of you, oh-oh

เพราะฉันเป็นทุกอย่างให้เธอ
และเธอก็เป็นทุกอย่างให้ฉัน

[Bridge]
Give me all of you, oh
Cards on the table, we’re both showing hearts
Risking it all, though it’s hard

ฉันเป็นทุกอย่างให้เธอ
หงายการ์ดทุกอย่างที่มี เราเอาใจมาแลกกัน
เสี่ยงทุกอย่าง ถึงแม้ว่ามันจะยาก

[Chorus]
‘Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I’ll give my all to you
You’re my end and my beginnin’
Even when I lose, I’m winnin’

เพราะฉัน
รักทุกอย่างที่เป็นเธอ
รักทุกมุมทุกส่วน
ทั้งข้อดีข้อเสีย
เป็นทุกอย่างให้ฉัน
แล้วฉันจะเป็นทุกอย่างให้เธอ
เธอคือจุดเริ่มต้นและบทลงเอยของฉัน
แม้ฉันจะแพ้ แต่ก็ถือว่าชนะ

[Post-Chorus]
‘Cause I give you all of me
And you give me all of you

เพราะฉันเป็นทุกอย่างให้เธอ
และเธอก็เป็นทุกอย่างให้ฉัน

[Outro]
I give you all of me
And you give me all of you, oh-oh

ฉันเป็นทุกอย่างให้เธอ
และเธอก็เป็นทุกอย่างให้ฉัน

Leave a Reply