แปลเพลง Coming Home – Dash Berlin feat. Bo Bruce

[Verse 1]
And the blood will dry
Underneath my nails
And the wind will rise up
To fill my sails

และสักวันเลือดจะแห้งไป
ใต้เล็บของฉัน
และลมจะพัด
ให้ผ้าใบฉันกางอีกครั้ง

[Pre-Chorus]
So you can doubt
And you can hate
But I know
No matter what it takes

เธอจะสงสัย
หรือจะเกลียด
แต่ฉันรู้
ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตาม

[Chorus]
I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming home
Let the rain wash away all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home, I’m coming home
Tell the world that I’m coming
I’m coming home

I’m coming home

ฉันจะกลับบ้าน
ฉันจะกลับบ้าน
บอกโลกว่า ฉันกำลังกลับไป
ให้ฝนช่วยล้างความเจ็บปวดในวันวานออกไป
ฉันมีคนรอฉันอยู่ ที่จะยอมให้อภัยฉัน
ฉันกำลังกลับไป ฉันกำลังกลับบ้าน
โบกโลกไว้ ว่าฉันกำลังกลับไป
ฉันกำลังกลับบ้าน
ฉันกำลังกลับบ้าน

[Verse 2]
Still far away
From where I belong
And it’s always darkest before the dawn

ยังคงห่างไกล
จากที่ฉันจากมา
มันย่อมมีวันที่สดใสหลังพายุกระหน่ำ

[Pre-Chorus]
See you can doubt
And you can hate
But I know
No matter what it takes

เธอจะสงสัย
หรือจะเกลียด
แต่ฉันรู้
ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตาม

[Chorus]
I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming home
Let the rain wash away all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home, I’m coming home
Tell the world that I’m coming
I’m coming home

I’m coming home

ฉันจะกลับบ้าน
ฉันจะกลับบ้าน
บอกโลกว่า ฉันกำลังกลับไป
ให้ฝนช่วยล้างความเจ็บปวดในวันวานออกไป
ฉันมีคนรอฉันอยู่ ที่จะยอมให้อภัยฉัน
ฉันกำลังกลับไป ฉันกำลังกลับบ้าน
โบกโลกไว้ ว่าฉันกำลังกลับไป
ฉันกำลังกลับบ้าน
ฉันกำลังกลับบ้าน

Leave a Reply