แปลเพลง How Long – JELLY ROCKET

เนื้อเพลง How Long และคำแปล

How long, I haven’t seen you for a while
How long, since the day we met
Cause you are the only one for me
And you are the only one I see

นานเท่าไหร่แล้ว ที่เราไม่ได้เจอกัน
นานเท่าไหร่แล้ว จากวันที่เราเจอกันครั้งแรก
เพราะเธอเป็นหนึ่งเดียวในใจฉัน
และเป็นคนเดียวเสมอมา

So would you please, don’t you runaway from me
Or baby if you disappear, I’ll be drown in my tears
Cause you are the only one for me
And you are the only one I see

เพราะงั้นได้โปรด อย่าหนีฉันไปอีกเลย
เพราะถ้าเธอหายไป ฉันคงนอนจมกองน้ำตา
เพราะเธอเป็นหนึ่งเดียวในใจฉัน
และเป็นคนเดียวเสมอมา

And will you know, that I wrote this stupid song for you
And do u know, that I miss u so

แล้วเธอจะรู้มั้ย ว่าฉันเขียนเพลงนี้ให้เธอ
แล้วเธอรู้มั้ย ว่าฉันคิดถึงเธอขนาดไหน

Cause you are the only one for me
And you are the only one, the only one
Cause you are the only one for me
And you are the only one I see

เพราะเธอเป็นหนึ่งเดียวในใจฉัน
และเป็นคนเดียวเสมอมา

Baby I think you should know that I miss u so
and I, and I want you right here
I’ll never ever let you go
Oh please, please don’t go

ฉันคิดว่าเธอควรรู้ไว้ ว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน
และฉันต้องการให้เธออยู่ตรงนี้แค่ไหน
ฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไป
ได้โปรด อย่าไป

How long, I haven’t seen you for a while…

นานเท่าไหร่แล้วนะ ที่เราไม่ได้เจอกัน


คำความรู้จักพวกเธอให้มากขึ้น 

Leave a Reply