แปลเพลง Speechless – Naomi Scott

เนื้อเพลง Speechless (Full) – Naomi Scott และคำแปล

[Verse 1]
Here comes a wave meant to wash me away
A tide that is taking me under
Swallowing sand, left with nothing to say
My voice drowned out in the thunder

มาแล้ว คลื่นที่จะซัดฉันให้หายไป
กระแสน้ำที่ต้องการให้ฉันจมลง
ทรายดูด ให้ไม่เหลืออะไร
เสียงฉันก็ถูกกลืนไปกับเสียงฟ้าร้อง

[Pre-Chorus]
But I won’t cry
And I won’t start to crumble
Whenever they try
To shut me or cut me down

แต่ฉันจะไม่ร้องไห้
ฉันจะไม่แตกสลาย
ไม่ว่าเขาจะพยายามเท่าไหร่
ที่จะปิดฉากฉัน ที่จะตัดฉัน

[Chorus]
I won’t be silenced
You can’t keep me quiet
Won’t tremble when you try it
All I know is I won’t go speechless
‘Cause I’ll breathe
When they try to suffocate me
Don’t you underestimate me
‘Cause I know that I won’t go speechless

ฉันจะไม่ยอมเงียบ
เธอไม่มีสิทธิ์มาสั่ง
ไม่หวั่นแม้เธอจะพยายามขู่แค่ไหน
ฉันจะไม่ยอมอยู่เงียบๆต่อไป
เพราะฉันจะหายใจ
ตอนที่เขาพยายามจะขัดขวาง
อย่าประเมินฉันต่ำไปนะ
เพราะฉันรู้ว่าฉันจะไม่ยอมอยู่เงียบๆอีกต่อไป

[Verse 2]
Written in stone
Every rule, every word
Centuries old and unbending
“Stay in your place”
“Better seen and not heard”
But now that story is ending

เขียนไว้ในก้อนหิน
ทุกกฎ ทุกคำ
แม้จะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่เลือนลาง
อยู่ในที่ของเธอ
ให้มองเห็นได้แต่ต้องไม่ได้ยินเสียง
แต่เรื่องราวเหล่านั้นกำลังจะจบลง

[Pre-Chorus]
‘Cause I
I cannot start to crumble
So come on and try
Try to shut me and cut me down

แต่ฉันจะไม่ร้องไห้
ฉันจะไม่แตกสลาย
ไม่ว่าเขาจะพยายามเท่าไหร่
ที่จะปิดฉากฉัน ที่จะตัดฉัน

[Chorus]
I won’t be silenced
You can’t keep me quiet
Won’t tremble when you try it
All I know is I won’t go speechless, speechless
Let the storm in
I cannot be broken
No, I won’t live unspoken
‘Cause I know that I won’t go speechless

ฉันจะไม่ยอมเงียบ
เธอไม่มีสิทธิ์มาสั่ง
ไม่หวั่นแม้เธอจะพยายามขู่แค่ไหน
ฉันจะไม่ยอมอยู่เงียบๆต่อไป
เพราะฉันจะหายใจ
ตอนที่เขาพยายามจะขัดขวาง
อย่าประเมินฉันต่ำไปนะ
เพราะฉันรู้ว่าฉันจะไม่ยอมอยู่เงียบๆอีกต่อไป

[Bridge]
Try to lock me in this cage
I won’t just lay me down and die
I will take these broken wings
And watch me burn across the sky
Hear the echo saying:

พยายามจะกักขังฉัน
ฉันจะไม่ยอมตายเปล่า
ฉันจะเอาปีกที่สลายไปกับฉันด้วย
และมองฉันมอดไหม้ในท้องฟ้า
มีเสียงสะท้อนบอกว่า

[Chorus]
I won’t be silenced
Though you wanna see me tremble when you try it
All I know is I won’t go speechless, speechless
‘Cause I’ll breathe
When they try to suffocate me
Don’t you underestimate me
‘Cause I know that I won’t go speechless

ฉันจะไม่ยอมเงียบ
เธอไม่มีสิทธิ์มาสั่ง
ไม่หวั่นแม้เธอจะพยายามขู่แค่ไหน
ฉันจะไม่ยอมอยู่เงียบๆต่อไป
เพราะฉันจะหายใจ
ตอนที่เขาพยายามจะขัดขวาง
อย่าประเมินฉันต่ำไปนะ
เพราะฉันรู้ว่าฉันจะไม่ยอมอยู่เงียบๆอีกต่อไป

[Outro]
All I know is I won’t go speechless, speechless

เพราะฉันรู้ว่าฉันจะไม่ยอมอยู่เงียบๆอีกต่อไป

Leave a Reply