แปลเพลง The Christmas Song – Michael Bublé

เนื้อเพลง The Christmas Song และคำแปล

Chestnuts roasting on an open fire
Jack Frost nipping at your nose
Yuletide carols being sung by a choir
And folks dressed up like Eskimos

กำลังคั่วเกาลัดบนไฟ
แจ็ค ฟรอสกำลังบีบจมูกเธออยู่
Yuletide carols กำลังถูกขับขานโดยคณะประสานเสียง
และประชาชนก็แต่งตัวเหมือนชาวเอสกิโม

Everybody knows a turkey and some mistletoe
Help to make the season bright
Tiny tots with their eyes all aglow
Will find it hard to sleep tonight

ทุกคนรู้จักไก่งวงและมิสเติลโทดี
ทำให้เทศกาลสว่างไสว
เด็กตัวเล็กๆที่นัยตาเป็นประกาย
และก็รู้ตัวว่าจะเป็นคืนที่ข่มตานอนยากที่สุด

They know that Santa’s on his way
He’s loaded lots of toys and goodies on his sleigh
And every mother’s child is going to be spy
To see reindeer really know how to fly

เพราะเด็กๆรู้ว่าซานต้ากำลังเดินทางมา
แบกของเล่นและของดีๆมากมายเต็มรถลากของเขา
แม่เด็กทุกคนจะถูกสอดแนม
เพื่อจะเห็นกวางเรนเดียร์บินได้

And so, I’m offering this simple phrase
To kids from one to ninety-two
Although it’s been said many times, many ways
Merry Christmas to you

เพราะงั้นตอนนี้ฉันจะมอบวลีสั้นๆให้
จากเด็กหนึ่งในเก้าสิบสองคน
ถึงแม้มันจะถูกพูดหลายครั้งหลายหนแล้วก็ตาม

And so, I’m offering this simple phrase
To kids from one to ninety-two
Although it’s been said, many times, many ways
Merry Christmas, Merry Christmas
Merry Christmas to you!

เพราะงั้นตอนนี้ฉันจะมอบวลีสั้นๆให้
จากเด็กหนึ่งในเก้าสิบสองคน
ถึงแม้มันจะถูกพูดหลายครั้งหลายหนแล้วก็ตาม
สุขสันต์วันคริสมาสต์นะ
สุขสันต์วันคริสมาสต์ให้กับเธอ

Leave a Reply