แปลเพลง Waiting – Dash Berlin feat. Emma Hewitt

Fading of the day, as night takes over
And I can almost feel, you here
Your memory remains
I breath it closer
I swear that I still feel you near

เมื่อกลางวันถูกแทนที่ด้วยกลางคืน
และฉันสัมผัสได้ว่าเธออยู่ตรงนี้
ความทรงจำเกี่ยวกับเธอ
ฉันสัมผัสได้
ฉันสาบานว่ายังสัมผัสถึงเธอได้

The cool wind, is taking over, it’s taking over

ลมเย็นๆที่พัดมา จะมาแทนที่ จะมาแทนที่

So far away, you’re gone so long
Ohh and I’m waiting
‘Till that day, I take you home
Know that I’m waiting
Know that I’m waiting
Know that I’m waiting

ไกลออกไป เธอจากไปแสนไกล
โอ้ ฉันยังคงรอ
จนถึงวัน ที่จะมาเธอกลับบ้านด้วยกัน
รู้ไว้ว่าฉันยังรอ
รู้ไว้ว่าฉันยังรอ
รู้ไว้ว่าฉันยังรอ

Haunted by your grace, you know I’m falling
So cool without you
Always in my mind I hear you calling

ยังจำความดี ที่เธอทำไว้
หนาวเหลือเกินเมื่อไม่มีเธอข้างกาย
แต่ในความทรงจำฉันยังคงได้ยินเสียงเธอ

Haunted by your grace, you know I’m falling
So cool without you
Always in my mind I hear you calling
I hear you calling

ยังจความดี ที่เธอทำไว้
หนาวเหลือเกินเมื่อไม่มีเธอข้างกาย
แต่ในความทรงจำฉันยังคงได้ยินเสียงเธอ
ฉันยังได้ยินเสียงเรียกของเธอ

So far away, you’re gone so long
Ohh and I’m waiting

ไกลออกไป เธอจากไปแสนไกล
โอ้ ฉันยังคงรอ

So far away, you’re gone so long
Ohh and I’m waiting
‘Till that day, I take you home
Know that I’m waiting
Know that I’m waiting

ไกลออกไป เธอจากไปแสนไกล
โอ้ ฉันยังคงรอ
จนถึงวัน ที่จะมาเธอกลับบ้านด้วยกัน
รู้ไว้ว่าฉันยังรอ
รู้ไว้ว่าฉันยังรอ

Haunted by your grace
The beauty of falling, falling
It echoes through my days
I still hear you calling, you calling me

ยังจำความดีของเธอ
ความสวยงามเหล่านั้น
ยังก้องอยู่ในใจ
ฉันยังได้ยินเสียงเธอ เรียกฉัน

The cool wind, is taking over, it’s taking over
Still you’re…
So far away, you’re gone so long
Ohh and I’m waiting
‘Till that day
I take you home
Know that I’m waiting

ลมเย็นๆที่พัดมา จะมาแทนที่ จะมาแทนที่
แต่เธอยังคง
ไกลออกไป เธอจากไปแสนไกล
โอ้ ฉันยังคงรอ
ให้ถึงวัน
ที่จะพาเธอกลับบ้าน
รู้ไว้ว่าฉันยังรอ

Haunted by your grace, you know I’m falling
So cool without you
Always in my mind I hear you calling
I hear you calling

ยังจความดี ที่เธอทำไว้
หนาวเหลือเกินเมื่อไม่มีเธอข้างกาย
แต่ในความทรงจำฉันยังคงได้ยินเสียงเธอ
ฉันยังได้ยินเสียงเรียกของเธอ

So far away, you’re gone so long
Ohh and I’m waiting

ไกลออกไป เธอจากไปแสนไกล
โอ้ ฉันยังคงรอ

So far away, you’re gone so long
Ohh and I’m waiting
‘Til that day
I take you home
Know that I’m waiting

ไกลออกไป เธอจากไปแสนไกล
โอ้ ฉันยังคงรอ
ให้ถึงวัน
ที่จะพาเธอกลับบ้าน
รู้ไว้ว่าฉันยังรอ

Leave a Reply