แปลเพลง Save Myself – Dash Berlin & DBSTF feat. Josie Nelson

[Verse 1]
I’ve been underwater
The sea is getting rough
I’ve been waiting for somebody who is strong enough
To pull me to the surface
And fill my lungs with air
Help me do the things I dreamed of but I never dared

ฉันเคยอยู่ใต้น้ำมาก่อน
ตอนที่ทะเลไม่เป็นใจ
รอให้ใครบางคนที่แกร่งพอ
จะพาฉันขึ้นไปพ้นน้ำ
และเติมอากาศให้ปอดฉัน
ช่วยให้ฉันทำตามฝันที่ฉันไม่เคยกล้า

[Pre-Chorus]
I’ve been waiting so long
But now I can see that no one’s throwing me a line
I’ve been holding on
But now I believe this is the time

ฉันรอมานาน
แต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าไม่มีใครเข้ามาช่วย
ฉันยังคงรอ
และเชื่อว่าถึงเวลาแล้ว

[Chorus]
To save myself
No I won’t hold my breath
Expecting someone else
Save myself
And I’m not staying still
‘Cause you know I will

ที่ฉันจะช่วยตัวของฉันเอง
ไม่ ฉันจะไม่ทนรออีกแม้อึดใจ
ให้ใครมาช่วยฉัน
ฉันช่วยตัวฉันเองได้
ฉันจะไม่อยู่เฉย
เธอก็รู้ดี

[Drop]
‘Cause you know I will
Save myself
And I’m not staying still
‘Cause you know I will

เธอรู้ดีว่า
ฉันจะช่วยตัวของฉันเอง
ฉันจะไม่ยอมอยู่ฉย
เธอก็รู้ดี

[Verse 2]
I can be my hero
Got my armor on
No more hiding ’cause I was the answer all along
I don’t need a rescue
I can find my way
I’m the only one I’ll count on to come save the day

ฉันเป็นฮีโร่ของตัวเอง
ใส่ชุดเกราะ
ไม่หลบซ่อนอีกต่อไป เพราะฉันรู้คำตามเสมอมา
ว่าฉันไม่ต้องการคนช่วย
ฉันหาทางเองได้
เพราะฉันคือคนเดียวที่จะไว้ใจได้

[Pre-Chorus]
I’ve been waiting so long
But now I can see that no one’s throwing me a line
I’ve been holding on
But then I believed it was the time

ฉันรอมานาน
แต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าไม่มีใครเข้ามาช่วย
ฉันยังคงรอ
และเชื่อว่าถึงเวลาแล้ว

[Chorus]
To save myself
No I won’t hold my breath
Expecting someone else
Save myself
And I’m not staying still
‘Cause you know I will

ที่จะช่วยตัวของฉันเอง
จะไม่ยอมทนอีกแม้อึดใจ
หวังให้ใคร
เข้ามาช่วย
และฉันจะไม่ยอมอยู่เฉย
เธอก็รู้ดี

[Drop]
‘Cause you know I will
Save myself
And I’m not staying still
‘Cause you know I will

เธอรู้ดีว่า
ฉันจะช่วยตัวของฉันเอง
ฉันจะไม่ยอมอยู่เฉย
เธอก็รู้ดี

[Bridge]
Oh, oh, oh, oh
I don’t need your help
Oh, oh, oh, oh
I can save myself
Oh, oh, oh, oh
I don’t need your help
Oh, oh, oh, oh

โอ้ โอ โอ โอ
ฉันไม่ต้องการให้เธอช่วย
โอ้ โอ โอ โอ
ฉันไม่ต้องการให้เธอช่วย
โอ้ โอ โอ โอ
ฉันไม่ต้องการให้เธอช่วย
โอ้ โอ โอ โอ

[Outro]
‘Cause I can save myself
No I won’t hold my breath
Expecting someone else
Save myself
And I’m not staying still
‘Cause you know I will

ที่จะช่วยตัวของฉันเอง
จะไม่ยอมทนอีกแม้อึดใจ
หวังให้ใคร
เข้ามาช่วย
และฉันจะไม่ยอมอยู่เฉย
เธอก็รู้ดี

Leave a Reply