แปลเพลง Without The Sun – Dash Berlin & Luca Perra

[Verse 1]
It’s so cold around you
But you don’t seem to mind
Your heart seems indifferent
I’m trying to break the ice
I’m waiting now to bring the heat back to life
You used to ignite me

เวลาอยู่ใกล้ เธอช่างเย็นชา
แต่เธอก็ไม่เคยจะใส่ใจ
หัวใจเธอดูเปลี่ยนไป
ฉันกำลังจะทลายกำแพง
เธอเคยทำให้ฉันอบอุ่น

[Chorus]
Without the sun
I don’t know where you are
I don’t know how we get through the dark
Without the sun
All the love’s running out
I don’t wanna let go of your heart

เมื่อความอบอุ่นหายไป
ฉันไม่รู้ว่าหายไปไหน
ฉันไม่รู้ว่าเราผ่านคืนมืดมิดมาได้อย่างไร
เมื่อขาดแสงอาทิตย์ไป
เมื่อรักกำลังจะหมดลง
ฉันไม่อยากปล่อยเธอไปเลย

Without the sun
Without the sun

เมื่อความอบอุ่นหายไป
เมื่อความอบอุ่นหายไป

[Verse 2]
It’s so cold around you
But you don’t seem to mind
Your heart seems indifferent
I’m trying to break the ice
I’m waiting now to bring the heat
Back to life
You used to ignite me

เวลาอยู่ใกล้ เธอช่างเย็นชา
แต่เธอก็ไม่เคยจะใส่ใจ
หัวใจเธอดูเปลี่ยนไป
ฉันกำลังจะทลายกำแพง
ฉันกำลังรอให้ความอบอุ่น
กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
เธอเคยทำให้ฉันอบอุ่น

[Chorus]
Without the sun
I don’t know where you are
I Don’t know how we get through the dark
Without the sun
All the love’s running out
I don’t wanna let go of your heart

เมื่อความอบอุ่นหายไป
ฉันไม่รู้ว่าหายไปไหน
ฉันไม่รู้ว่าเราผ่านคืนมืดมิดมาได้อย่างไร
เมื่อขาดแสงอาทิตย์ไป
เมื่อรักกำลังจะหมดลง
ฉันไม่อยากปล่อยเธอไปเลย

Without the sun
Without the sun
Without the sun

เมื่อความอบอุ่นหายไป
เมื่อความอบอุ่นหายไป
เมื่อความอบอุ่นหายไป

[Verse 3]
I don’t know where you are
I don’t know how we get through the dark
Without the sun
All the love’s running out
I don’t wanna let go of your heart

Without the sun… sun… sun…

Without the sun

ฉันไม่รู้ว่าหายไปไหน
ฉันไม่รู้ว่าเราผ่านคืนมืดมิดมาได้อย่างไร
เมื่อขาดแสงอาทิตย์ไป
เมื่อรักกำลังจะหมดลง
ฉันไม่อยากปล่อยเธอไปเลย
เมื่อขาดแสงอาทิตย์ไป
เมื่อขาดแสงอาทิตย์ไป

[Chorus]
I don’t know where you are
I don’t know how we get through the dark
Without the sun
All the love’s running out
I don’t wanna let go of your heart

ฉันไม่รู้ว่าหายไปไหน
ฉันไม่รู้ว่าเราผ่านคืนมืดมิดมาได้อย่างไร
เมื่อขาดแสงอาทิตย์ไป
เมื่อรักกำลังจะหมดลง
ฉันไม่อยากปล่อยเธอไปเลย

Leave a Reply