แปลเพลง Better Half Of Me – Dash Berlin ft. Jonathan Mendelsohn

Broken promises die, like roadkill
There on the side of the street
Concrete casualties of love
Chewed up and spit out
Raise high then dropped down
And now I don’t know what’s left of me

คำสัญญาที่ถูกลืม เหมือนถนนที่โดนตัด
โดนทิ้งไว้อีกฟาก
ได้รับบาดเจ็บสากัดจากความรัก
โดนกระทำและโดนทิ้ง
ทำให้รู้สึกดีที่สุดและแย่ที่สุด
และฉันไม่รู้ว่าตัวฉันยังจะเหลืออะไร

But I’ll collect myself and crawl through the shadows
Reach up my hands to the sky and shout out
I’ll never make these same mistakes again
Cause someone up there holds the key to my heart
I’d do everything to tear it apart
By never allowing myself to let you in

แต่ฉันจะค่อยๆคลานออกไปจากเงา
เอื้อมมือออกไปแตะขอบฟ้า
ฉันจะไม่ทำผิดซ้ำสองอีก
เพราใครบางคนกำลังรอฉันอยู่
ฉันจะยอมทำทุกอย่าง
แต่จะไม่ยอมให้เธอกลับเข้ามาในชีวิต

When all I want is for you to see
The side that I don’t show to anyone in fear that they may turn and run
Alone and incomplete
No more tears to cry and no more blood to bleed

เพราะสิ่งเดียวที่ฉันต้องการให้เธอเห็น
คือด้านที่ฉันไม่เคยแสดงออกมาให้ใครเห็น
โดดเดี่ยวและขาดหาย
ไม่เหลือน้ำตาให้ไหลและไม่มีเลือดให้เสีย

I’ll fall forever endlessly
When you should be the ground beneath my feet
The better half of me

ฉันจะยอมตกลงมาเรื่อยๆ
หากข้างล่างเป็นเธอที่คอยรับฉันไว้
อีกครึ่งหนึ่งของชีวิตฉัน

When all I want is for you to see
The side that I don’t show to anyone in fear that they may turn and run
Alone and incomplete
No more tears to cry and no more blood to bleed

เพราะสิ่งเดียวที่ฉันต้องการให้เธอเห็น
คือด้านที่ฉันไม่เคยแสดงออกมาให้ใครเห็น
โดดเดี่ยวและขาดหาย
ไม่เหลือน้ำตาให้ไหลและไม่มีเลือดให้เสีย

When all I want is for you to see
The side that I don’t show to anyone in fear that they may turn and run
Alone and incomplete
No more tears to cry and no more blood to bleed

เพราะสิ่งเดียวที่ฉันต้องการให้เธอเห็น
คือด้านที่ฉันไม่เคยแสดงออกมาให้ใครเห็น
โดดเดี่ยวและขาดหาย
ไม่เหลือน้ำตาให้ไหลและไม่มีเลือดให้เสีย

I’ll fall forever endlessly
When you should be the ground beneath my feet
The better half of me

ฉันจะยอมตกลงมาเรื่อยๆ
หากข้างล่างเป็นเธอที่คอยรับฉันไว้
อีกครึ่งหนึ่งของชีวิตฉัน

When all I want is for you to see
The side that I don’t show to anyone in fear that they may turn and run
Alone and incomplete
No more tears to cry and no more blood to bleed
The better half of me

เพราะสิ่งเดียวที่ฉันต้องการให้เธอเห็น
คือด้านที่ฉันไม่เคยแสดงออกมาให้ใครเห็น
โดดเดี่ยวและขาดหาย
ไม่เหลือน้ำตาให้ไหลและไม่มีเลือดให้เสีย
อีกครึ่งชีวิตของฉัน

Leave a Reply