แปลเพลง Body – Loud Luxury feat. brando

เนื้อเพลง Body และคำแปล

[Verse 1]
Babe, don’t make a sound
2 a.m. love gotta keep it down (keep it down)
Don’t wait around for a signal now
Gimme some verbs, I ain’t talkin’ nouns (I’m naughty)
You wanna ride in the 6
You wanna dine in The Six (dine in The Six)
But when I lean for the kiss
You said I’ll probably send you some pics
And I’m like

ที่รักอย่าส่งเสียงไป
นี่มันตีสองแล้วนะ เบาๆหน่อย
ไม่ต้องรอสัญญาณแล้ว
แสดงมันออกมาไม่ต้องพูดแล้ว
เธอจะตื่นถึงหกโมงเช้า
เราจะกินมื้อเช้าตอนนั้น
แต่ตอนฉันอนให้เธอจูบ
เธอบอกอาจจะส่งรูปให้ฉัน
และฉันก็แบบว่า…

[Pre-Chorus]
Hell nah, been waitin’ too long (I’ve been waitin’)
Hell nah, I want that crew love (don’t leave, baby)
Hell nah, been waitin’ too long (I’ve been waitin’)
Hell nah, I want that crew love

ให้ตายเถอะ ฉันรอนานไปแล้วนะ
ให้ตายเถอะ ฉันต้องการมันที่รัก
ให้ตายเถอะ ฉันรอนานไปแล้วนะ
ให้ตายเถอะ ฉันต้องการมันที่รัก

[Chorus]
Body on my, losin’ all my innocence, yeah
Body on my, grindin’ on my innocence, yeah
Body on my, losin’ all my innocence, yeah
Body on my, grindin’ on my innocence, yeah

ร่างกายของฉันได้สูญเสียความบริสุทธิ์ไป
ฉันไม่ไร้เดียงสาอีกต่อไป
ร่างกายของฉันได้สูญเสียความบริสุทธิ์ไป
ฉันไม่ไร้เดียงสาอีกต่อไป

Body on my, losin’ all my innocence, yeah
Body on my, grindin’ on my innocence, yeah
Body on my, losin’ all my innocence, yeah
Body on my, grindin’ on my innocence, yeah

ร่างกายของฉันได้สูญเสียความบริสุทธิ์ไป
ฉันไม่ไร้เดียงสาอีกต่อไป
ร่างกายของฉันได้สูญเสียความบริสุทธิ์ไป
ฉันไม่ไร้เดียงสาอีกต่อไป

[Post-Chorus]
On my, on my, on my, on my ‘cence, yeah
On my, on my, on my, on my ‘cence, yeah
On my, on my, on my, on my ‘cence, yeah
On my, on my, on my, on my ‘cence, yeah

โอ้ความไร้เดียงสาของฉัน

[Verse 2]
Babe, just hit the pedal
If things goin’ wrong it’s just incidental
My bad, never got the memo
But you never have fun while you’re in the limo, yeah
If you wanna ride in the 6
You wanna dine in The Six (dine in The Six)
But when I lean for the kiss
You said I’ll probably send you some pics
And I’m like

ที่รักเหยียบมันไว้
ถ้าอะไรผิดพลาดก็เป็นอุบัติเหตุ
ฉันผิดเองที่ไม่เคยจำ
แต่เธอจะไม่สนุกเลยถ้าเธออยู่ในรถลีมูซีน
เธอจะตื่นถึงหกโมงเช้า
เราจะกินมื้อเช้าตอนนั้น
แต่ตอนฉันอนให้เธอจูบ
เธอบอกอาจจะส่งรูปให้ฉัน
และฉันก็แบบว่า…

[Pre-Chorus]
Hell nah, been waitin’ too long (I’ve been waitin’)
Hell nah, I want that crew love (don’t leave, baby)
Hell nah, been waitin’ too long (I’ve been waitin’)
Hell nah, I want that crew love

ให้ตายเถอะ ฉันรอนานไปแล้วนะ
ให้ตายเถอะ ฉันต้องการมันที่รัก
ให้ตายเถอะ ฉันรอนานไปแล้วนะ
ให้ตายเถอะ ฉันต้องการมันที่รัก

[Chorus]
Body on my, losin’ all my innocence, yeah
Body on my, grindin’ on my innocence, yeah
Body on my, losin’ all my innocence, yeah
Body on my, grindin’ on my innocence, yeah

ร่างกายของฉันได้สูญเสียความบริสุทธิ์ไป
ฉันไม่ไร้เดียงสาอีกต่อไป
ร่างกายของฉันได้สูญเสียความบริสุทธิ์ไป
ฉันไม่ไร้เดียงสาอีกต่อไป

Body on my, losin’ all my innocence, yeah
Body on my, grindin’ on my innocence, yeah

ร่างกายของฉันได้สูญเสียความบริสุทธิ์ไป
ฉันไม่ไร้เดียงสาอีกต่อไป

[Post-Chorus]
On my, on my, on my, on my ‘cence, yeah
On my, on my, on my, on my ‘cence, yeah
On my, on my, on my, on my ‘cence, yeah
On my, on my, on my, on my ‘cence, yeah

โอ้ความไร้เดียงสาของฉัน

[Outro]
On my, on my, on my, on my ‘cence, yeah
On my, on my, on my, on my
On my, on my, on my, on my ‘cence, yeah
On my, on my, on my, on my

โอ้ความไร้เดียงสาของฉัน

Leave a Reply