แปลเพลง Darkside – Alan Walker

เนื้อเพลง Darkside และคำแปล

[Verse 1 – Tomine Harket]
We’re not in love
We share no stories
Just something in your eyes
Don’t be afraid
The shadows know me
Let’s leave the world behind

เราไม่ได้รักกัน
เราไม่มีเรื่องราวความสัมพันธ์
แค่บางสิ่งในตาเธอ
อย่ากลัวไปเลย
สิ่งนั้นฉันก็รู้จักมัน

[Chorus – Tomine Harket]
Take me through the night
Fall into the dark side
We don’t need the light
We’ll live on the dark side
I see it, let’s feel it
While we’re still young and fearless
Let go of the light
Fall into the dark side
Fall into the dark side
Give into the dark side
Let go of the light
Fall into the dark side

พาฉันผ่านคืนนี้ไป
เข้าไปสู่ด้านมืด
เราไม่ต้องการแสงไฟ
เราจะอยู่ในด้านนี้แหละ
ฉันเห็นมันแล้ว มารับรู้ถึงมันเถอะ
ในขณะที่เรายังเด็กและมีความกล้าพอ
ไปให้ห่างจากแสงไฟ
แล้วมาสู่ด้านมืดกัน

[Verse 2 – Au/Ra]
Beneath the sky
As black as diamonds
We’re running out of time (time, time)
Don’t wait for truth
To come and blind us
Let’s just believe their lies

ใต้ผืนฟ้านี้
ที่ดำเเต่เปล่งประกายเหมือนเพชร
เวลาเราใกล้จะหมด
อย่ารอความจริง
มาบดบังทุกอย่าง
แค่เชื่อสิ่งที่เขาพูดมาเถอะ

[Pre-Chorus – Au/Ra]
Believe it, I see it
I know that you can feel it
No secrets worth keeping
So fool me like I’m dreaming

เชื่อสิ ฉันรู้
ฉันรู้ว่าเธอก็รู้สึกถึงมัน
ไม่มีความลับใดคุ้มค่าที่จะเก็บไว้
ดังนั้นแค่หลอกฉันให้เหมือนฝันไป

[Chorus – Tomine Harket and Au/Ra]
Take me through the night
Fall into the dark side
We don’t need the light
We’ll live on the dark side
I see it, let’s feel it
While we’re still young and fearless
Let go of the light
Fall into the dark side
Fall into the dark side
Give into the dark side
Let go of the light
Fall into the dark side

พาฉันผ่านคืนนี้ไป
เข้าไปสู่ด้านมืด
เราไม่ต้องการแสงไฟ
เราจะอยู่ในด้านนี้แหละ
ฉันเห็นมันแล้ว มารับรู้ถึงมันเถอะ
ในขณะที่เรายังเด็กและมีความกล้าพอ
ไปให้ห่างจากแสงไฟ
แล้วมาสู่ด้านมืดกัน

[Chorus – Tomine Harket and Au/Ra]
Take me through the night
Fall into the dark side
We don’t need the light
We’ll live on the dark side
I see it, let’s feel it
While we’re still young and fearless
Let go of the light
Fall into the dark side

พาฉันผ่านคืนนี้ไป
เข้าไปสู่ด้านมืด
เราไม่ต้องการแสงไฟ
เราจะอยู่ในด้านนี้แหละ
ฉันเห็นมันแล้ว มารับรู้ถึงมันเถอะ
ในขณะที่เรายังเด็กและมีความกล้าพอ
ไปให้ห่างจากแสงไฟ
แล้วมาสู่ด้านมืดกัน

Leave a Reply