แปลเพลง Live Forever – The Band Perry

เนื้อเพลง Live Forever และคำแปล

[Intro]
Oh ohohoh
Oh ohohoh

โอ้ โอ
โอ้ โอ

[Verse 1]
I was dreaming of war; you saw that I wouldn’t die
Was dreaming of shores that my ship would find
I was dreaming because it made me feel so alive
Was dreaming it all from my bed last night

ฉันกำลังฝันถึงสงคราม เธอก็เห็นว่าฉันคงไม่ตาย
กำลังฝันถึงฝั่งที่เรือสมุทรจะหาเจอ
ฉันกำลังฝันเพราะมันทำให้ฉันเหมือนยังมีชีวิตอยู่
ฝันถึงเรื่องราวทั้งหมดนี้ตอนกำลังนอนอยู่บนเตียงเมื่อคืน

[Pre-Chorus]
You will be my only one
Hold my hand so we can run
You and I, we’re staying young, yeah
We’re gonna live, we’re gonna live forever

เธอจะเป็นเพียงคนเดียว
ที่จะกุมมือฉันและวิ่งไปพร้อมกัน
ฉันและเธอ เรายังเด็กนัก
เราจะอยู่ จะอยู่อย่างงี้ตลอดไป

[Chorus]
This time, I want it all
I want it right now, feel the fall
Go, go crazy, go, go, go crazy
We’re gonna live, we’re gonna live forever
This time, I want it all
I want it right now, wanna feel the fall
Go, go crazy, go, go, go crazy
We’re gonna live, we’re gonna live forever

ครั้งนี้ฉันต้องการทุกอย่าง
และต้องการมันเดี๋ยวนี้ รู้สึกถึงแรงผลัก
บ้าให้สุด
เราจะอยู่ จะอยู่ตลอดไป
ครั้งนี้ฉันต้องการทุกอย่าง
และต้องการมันเดี๋ยวนี้ รู้สึกถึงแรงผลัก
บ้าให้สุด
เราจะอยู่ จะอยู่ตลอดไป
ครัง้นี้ฉันต้องการทุกอย่าง

[Verse 2]
I was feeling a storm, but it wasn’t outside
Was feeling a force; I’m electrified
I was feeling my heart; there was thunder inside
Was feeling it all from my bed last night

ฉันกำลังฝันถึงพายุ แต่มันไม่ได้ก่อตัวในนี้นะ
รู้สึกถึงแรงบังคับ และฉันรู้สึกถึงตื่นเต้นมาก
ฉันรับรู้ถึงเสียงหัวใจ เหมือนเสียงฟ้าร้องข้างใน
ฉันรู้สึกถึงเรื่องราวทั้งหมดนี้ตอนนอนอยู่บนเตียงเมื่อคืน

[Pre-Chorus]
You will be my only one
Hold my hand so we can run
You and I, we’re staying young, yeah
We’re gonna live, we’re gonna live forever

เธอจะเป็นเพียงคนเดียว
ที่จะกุมมือฉันและวิ่งไปพร้อมกัน
ฉันและเธอ เรายังเด็กนัก
เราจะอยู่ จะอยู่อย่างงี้ตลอดไป

[Chorus]
This time, I want it all
I want it right now, feel the fall
Go, go crazy, go, go, go crazy
We’re gonna live, we’re gonna live forever
This time, I want it all
I want it right now, wanna feel the fall
Go, go crazy, go, go, go crazy
We’re gonna live, we’re gonna live forever
We’re gonna live, we’re gonna live forever

ครั้งนี้ฉันต้องการทุกอย่าง
และต้องการมันเดี๋ยวนี้ รู้สึกถึงแรงผลัก
บ้าให้สุด
เราจะอยู่ จะอยู่ตลอดไป
ครั้งนี้ฉันต้องการทุกอย่าง
และต้องการมันเดี๋ยวนี้ รู้สึกถึงแรงผลัก
บ้าให้สุด
เราจะอยู่ จะอยู่ตลอดไป
ครั้งนี้ฉันต้องการทุกอย่าง

[Bridge]
All the things that I don’t know
All the dreams that I’ve been shown
All the ways that it could end tonight
Close your eyes
We’re gonna live, we’re gonna live forever

สิ่งที่ฉันไม่รู้
ความฝันที่ยังไม่เคยฝันถึง
ทุกทางที่มันจะเป็นจุดจบ
หลับตาซะ
เราจะอยู่ เราจะอยู่ตลอดไป

[Chorus]
This time, I want it all
I want it right now, feel the fall
Go, go crazy, go, go, go crazy
We’re gonna live, we’re gonna live forever
This time, I want it all
I want it right now, wanna feel the fall
Go, go crazy, go, go, go crazy
We’re gonna live, we’re gonna live forever
We’re gonna live, we’re gonna live forever

ครั้งนี้ฉันต้องการทุกอย่าง
และต้องการมันเดี๋ยวนี้ รู้สึกถึงแรงผลัก
บ้าให้สุด
เราจะอยู่ จะอยู่ตลอดไป
ครั้งนี้ฉันต้องการทุกอย่าง
และต้องการมันเดี๋ยวนี้ รู้สึกถึงแรงผลัก
บ้าให้สุด
เราจะอยู่ จะอยู่ตลอดไป
ครั้งนี้ฉันต้องการทุกอย่าง

Leave a Reply