แปลเพลง No Money – Galantis

เนื้อเพลง No Money และคำแปล

[Intro]
Not this time
(This time I ain’t gonna run away)
Sorry, I ain’t got no money, money, money…
Not this time

ไม่ใช่ครั้งนี้
(ครั้งนี้ฉันจะไม่หนี)
ขอโทษนะถ้าไม่มีเงิน
ไม่ใช่ครั้งนี้

[Verse]
Sorry, I ain’t got no money
I’m not trying to be funny
But I left it all at home today
You can call me what you wanna
I ain’t giving you a dollar
This time I ain’t gonna run away
You might knock me down
You might knock me down, but I will get back up again
You can call it how you wanna
I ain’t giving you a dollar
This time I ain’t gonna run away

ขอโทษนะที่ไม่มีเงิน
ฉันพยายามทำให้มันจริงจัง
แต่ฉันลืมไว้ที่บ้าน
เธอบอกฉันได้ว่าต้องการอะไร
ฉันไม่ได้จะให้เงินเธอ
ครั้งนี้ฉันจะไม่หรี
เธออาจจะโค่นฉันลง
เธออาจจะโค่นฉันลง แต่ฉันจะลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง
เธออยากเรียกอย่างไรก็ตามใจ
ฉันไม่ได้จะให้เงินเธอหรอกนะ
และครั้งนี้ฉันจะไม่หนี

[Chorus]
This time, this time, this time
This time I ain’t gonna runaway
Not this time
Not this time
Not this time

ครั้งนี้
ครั้งนี้ฉันจะไม่หนี
ไม่ใช่ครั้งนี้

(This time I ain’t gonna run away)
Sorry, I ain’t got no money, money, money…
Not this time
This time I ain’t gonna run away

(ครั้งนีฉันจะไม่หนี)
ขอโทษนะที่ไม่มีเงิน
ไม่ใช่ครั้งนี้
ครั้งนี้ฉันจะไม่หนี

[Verse]
Sorry, I ain’t got no money
I’m not trying to be funny
But I left it all at home today
You can call me what you wanna
I ain’t giving you a dollar
This time I ain’t gonna run away
You might knock me down, you might knock me down
But I will get back up again
You can call it how you wanna
I ain’t giving you a dollar
This time I ain’t gonna run away

ขอโทษนะที่ไม่มีเงิน
ฉันพยายามทำให้มันจริงจัง
แต่ฉันลืมไว้ที่บ้าน
เธอบอกฉันได้ว่าต้องการอะไร
ฉันไม่ได้จะให้เงินเธอ
ครั้งนี้ฉันจะไม่หรี
เธออาจจะโค่นฉันลง
เธออาจจะโค่นฉันลง แต่ฉันจะลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง
เธออยากเรียกอย่างไรก็ตามใจ
ฉันไม่ได้จะให้เงินเธอหรอกนะ
และครั้งนี้ฉันจะไม่หนี

[Chorus]
This time, this time, this time
This time I ain’t gonna runaway
Not this time
Not this time
Not this time
Not this time
(This time I ain’t gonna run away)
Sorry, I ain’t got no money, money, money…
Not this time
This time I ain’t gonna run away

ครั้งนี้
ครั้งนี้ฉันจะไม่หนี
ไม่ใช่ครั้งนี้
(ครั้งนีฉันจะไม่หนี)
ขอโทษนะที่ไม่มีเงิน
ไม่ใช่ครั้งนี้
ครั้งนี้ฉันจะไม่หนี

Leave a Reply