แปลเพลง Shotgun – George Ezra

เนื้อเพลง Shotgun และคำแปล

[Verse 1]
Home grown alligator, see you later
Gotta hit the road, gotta hit the road
The Sun, it changed in the atmosphere
Architecture unfamiliar
I could get used to this

ที่บ้านเลี้ยงจระเข้ ไว้เจอกันใหม่นะ
ต้องออกเดินทาง
เพราะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป
สถาปัตยกรรมที่ไม่คุ้นเคย
แต่ฉันคงจะชินกับมันเอง

[Pre-Chorus]
Time flies by in the yellow and green
Stick around and you’ll see what I mean
There’s a mountaintop that I’m dreamin’ of
If you need me you know where I’ll be

เวลาผ่านไปเร็วเสมอ
คอยดูแล้วกันเธอจะรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร
มันมีสิ่งที่ฉันฝันถึงเช่นยอดเขา
ถ้าเธอต้องการฉันเธอจะรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหน

[Chorus]
I’ll be ridin’ shotgun underneath the hot sun
Feelin’ like a someone
I’ll be ridin’ shotgun underneath the hot sun
Feelin’ like a someone

ฉันจะพกปืนสั้นภายใต้พระอาทิตย์ที่ร้อนระอุ
รู้สึกเหมือนเป็นคนอื่น

[Verse 2]
South of the Equator, navigator
Gotta hit the road, gotta hit the road
And deep sea divin’ ’round the clock, bikini bottoms, lager tops
I could get used to this

ใต้เส้นศูนสูตร ระบบนำทางบอก
เราต้องออกเดินทาง
ดำดิ่งลงไปในทะเลทั้งวัน

[Pre-Chorus]
Time flies by in the yellow and green
Stick around and you’ll see what I mean
There’s a mountaintop that I’m dreamin’ of
If you need me you know where I’ll be

เวลาผ่านไปเร็วเสมอ
คอยดูแล้วกันเธอจะรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร
มันมีสิ่งที่ฉันฝันถึงเช่นยอดเขา
ถ้าเธอต้องการฉันเธอจะรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหน

[Chorus]
I’ll be ridin’ shotgun underneath the hot sun
Feelin’ like a someone
I’ll be ridin’ shotgun underneath the hot sun
Feelin’ like a someone

ฉันจะพกปืนสั้นภายใต้พระอาทิตย์ที่ร้อนระอุ
รู้สึกเหมือนเป็นคนอื่น

[Bridge]
We got two in the front
Two in the back
Sailin’ along
And we don’t look back
(Back, back, back-back-back-back…)

สองคนด้านหน้า
และอีกสองข้างหลัง
ตามมาติดๆ
เราจะไม่มองกลับหลัง

[Pre-Chorus]
Time flies by in the yellow and green
Stick around and you’ll see what I mean
There’s a mountaintop that I’m dreamin’ of
If you need me you know where I’ll be

เวลาผ่านไปเร็วเสมอ
คอยดูแล้วกันเธอจะรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร
มันมีสิ่งที่ฉันฝันถึงเช่นยอดเขา
ถ้าเธอต้องการฉันเธอจะรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหน

[Chorus]
I’ll be ridin’ shotgun underneath the hot sun
Feelin’ like a someone
I’ll be ridin’ shotgun underneath the hot sun
Feelin’ like a someone
I’ll be ridin’ shotgun underneath the hot sun
Feelin’ like a someone
I’ll be ridin’ shotgun underneath the hot sun
Feelin’ like a someone
I’ll be ridin’ shotgun underneath the hot sun
Feelin’ like a someone
I’ll be ridin’ shotgun underneath the hot sun
Feelin’ like a someone, a someone, a someone, a some—

ฉันจะพกปืนสั้นภายใต้พระอาทิตย์ที่ร้อนระอุ
รู้สึกเหมือนเป็นคนอื่น

Leave a Reply