แปลเพลง Silhouette – Aquilo

เนื้อเพลง Silhouette และคำแปล

[Verse 1]
Stood at the cold face
Stood with our backs to the sun
I can remember being nothing but fearless and young
We’ve become echoes, but echoes, they fade away
We’ve fallen to the dark as we dive under the waves
(I heard you say)

ยืนให้เธอโกหกหน้าตาย
ยืนหันหลังท้าแดด
ฉันยังจำได้เลยตอนที่ยังเด็กและไม่เคยกลัวใคร
เราเป็นเสียงสะท้อน แล้วเสียงสะท้อนนั้นก็หายไป
เราตกมาอยู่ในความมืด เหมือนจมน้ำ
(ฉันได้ยินเธอพูด)

[Chorus]
The devil’s on your shoulder
The strangers in your head
As if you don’t remember
As if you can forget
It’s only been a moment
It’s only been a lifetime
But tonight you’re a stranger
Some silhouette

ปีศาจตนนั้น
คนแปลกหน้าในหัวฉัน
ถ้าเกิดเธอจำไม่ได้
ถ้าเกิดเธอหลงลืมไป
มันเป็นแค่ชั้วขณะหนึ่ง
แค่ช่วงชีวิตหนึ่ง
แต่คืนนี้เธอเป็นแค่คนแปลกหน้า
เป็นแค่ภาพลางๆ

[Verse 2]
Let’s go out in flames so everyone knows who we are
‘Cause these city walls never knew that we’d make it this far
We’ve become echoes, but echoes are fading away
So let’s dance like two shadows, burning out a glory day

เปิดเผยตัวตนกันเถอะ ทุกคนจะได้รู้ว่าเราเป็นใคร
เพราะกำแพงเหล่านี้ไม่เคยรู้เลยว่าเราจะมาไกลขนาดไหน
เราเป็นเสียงสะท้อน แล้วเสียงสะท้อนนั้นก็หายไป
ฉนั้นมาเต้นรำกัน จนกว่าวันนี้จะหมดไป

[Chorus]
Devil’s on your shoulder
Strangers in your head
As if you don’t remember
As if you can forget
It’s only been a moment
It’s only been a lifetime
But tonight you’re a stranger
Some silhouette

ปีศาจตนนั้น
คนแปลกหน้าในหัวฉัน
ถ้าเกิดเธอจำไม่ได้
ถ้าเกิดเธอหลงลืมไป
มันเป็นแค่ชั้วขณะหนึ่ง
แค่ช่วงชีวิตหนึ่ง
แต่คืนนี้เธอเป็นแค่คนแปลกหน้า
เป็นแค่ภาพลางๆ

[Bridge]
Just hold me
Just hold me
Just hold me
Just hold me

แค่กอดฉันไว้

[Chorus]
Devil’s on your shoulder
Strangers in your head
As if you don’t remember
As if you can forget
It’s only been a moment
It’s only been a lifetime
But tonight you’re a stranger
Some silhouette

ปีศาจตนนั้น
คนแปลกหน้าในหัวฉัน
ถ้าเกิดเธอจำไม่ได้
ถ้าเกิดเธอหลงลืมไป
มันเป็นแค่ชั้วขณะหนึ่ง
แค่ช่วงชีวิตหนึ่ง
แต่คืนนี้เธอเป็นแค่คนแปลกหน้า
เป็นแค่ภาพลางๆ

Only been a moment
It’s only been a lifetime
But tonight you’re a stranger
Some silhouette
But tonight you’re a stranger
Some silhouette

มันเป็นแค่ชั้วขณะหนึ่ง
แค่ช่วงชีวิตหนึ่ง
แต่คืนนี้เธอเป็นแค่คนแปลกหน้า
เป็นแค่ภาพลางๆ

Leave a Reply