แปลเพลง Sunrise – Norah Jones

เนื้อเพลง Sunrise และคำแปล

[Verse 1]
Sunrise, sunrise
Looks like mornin’ in your eyes
But the clock’s held 9:15 for hours
Sunrise, sunrise
Couldn’t tempt us if it tried
Cause the afternoon’s already come and gone

พระอาทิตย์ขึ้น
มันช่างเหมือนยามเช้าในดวงตาของเธอ
แต่นาฬิกาตายไปตอน 9 โมง 15 นาที ผ่านมาก็หลายชั่วโมงแล้ว
พระอาทิตย์ขึ้น
ไม่อาจลวงเราได้แม้มันจะพยายามเท่าไหร่
เพราะตอนบ่ายได้มาถึงและจากไปแล้ว

[Chorus 1]
And I said
Hoo-ooh-ooh-ooh
Hoo-ooh-ooh-ooh
Hoo-ooh-ooh-ooh
To you

และฉันร้อง
ฮู้-ฮู-ฮู-ฮู
ฮู้-ฮู-ฮู-ฮู
ฮู้-ฮู-ฮู-ฮู
ให้เธอ

[Verse 2]
Surprise, surprise
Couldn’t find it in your eyes
But I’m sure it’s written all over my face
Surprise, surprise
Never something I could hide
When I see we made it through another day

ประหลาดใจ
ที่ไม่สามารถหามันได้จากตาของเธออีกต่อไป
แต่ฉันมั่นใจว่ามันถูกเขียนทั่วทั้งหน้าของฉัน
ประหลาดใจ
ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถซ่อนได้
เมื่อฉันเห็นเราผ่านมันไปได้อีกวัน

[Chorus 1]
And I said
Hoo-ooh-ooh-ooh
Hoo-ooh-ooh-ooh
Hoo-ooh-ooh-ooh
To you

และฉันร้อง
ฮู้-ฮู-ฮู-ฮู
ฮู้-ฮู-ฮู-ฮู
ฮู้-ฮู-ฮู-ฮู
ให้เธอ

[Bridge]
Now the night
Will throw its cover down
On me again
Ooh, and if I’m right
It’s the only way
To bring me back

เมื่อกลางคืนมาถึง
สิ่งที่ถูกปิดบังไว้จะปรากฎ
อีกครั้ง
และถ้าฉันคิดถูก
มันมีทางเดียวเท่านั้น
ที่จะพาฉันกลับมาได้

[Chorus 2]
Hoo-ooh-ooh-ooh
Hoo-ooh-ooh-ooh
Hoo-ooh-ooh-ooh
To you

ฮู้-ฮู-ฮู-ฮู
ฮู้-ฮู-ฮู-ฮู
ฮู้-ฮู-ฮู-ฮู
กับเธอ

Hoo-ooh-yeah
Hoo-ooh-ooh-ooh
Hoo-ooh-ooh-ooh
To you

ฮู้-ฮู-ฮู-ฮู
ฮู้-ฮู-ฮู-ฮู
ฮู้-ฮู-ฮู-ฮู
กับเธอ

Leave a Reply