แปลเพลง We Could Be Together – Debbie Gibson

เนื้อเพลง We Could Be Together และคำแปล

If I were an only child
I would be a lonely child
But baby
We’ve got nothing to lose
I’m standing tall in my own shoes

หากฉันเป็นเพียงเด็กคนหนึ่ง
ฉันน่าจะเป็นที่เหงาน่าดู
แต่ที่รัก
เราไม่มีอะไรต้องเสีย
ฉันยืนหยัดอยู่ด้วยตัวของฉันเอง

I’ll take this chance
I’ll make this choice
I’ll right this wrong
I’ll raise my voice
If it means
We’ll be together for a while

ฉันจะใช้โอกาสนี้
ฉันจะตัดสินใจ
ฉันจะแก้ไขข้อผิดพลาด
ฉันจะบอกให้โลกรู้
ถ้ามันทำให้
เราได้อยู่ด้วยกันต่ออีกหน่อย

I have never had a doubt
But for you
I’ll take time out
I’ll push his love far away from me
And then I’ll be completely free

ฉันไม่เคยสงสัย
แต่สำหรับเธอ
ฉันจะใช้ทุกวินาที
ฉันจะผลักไสความรักของเขาไปไกลๆ
แล้วฉันก็จะเป็นอิสระ

I’ll give up my security
For just the possibility
That we could be together for a while

ฉันจะยอมให้เธอเข้ามา
แม้ฉันจะสูญเสียความเป็นส่วนตัว
ถ้ามันทำให้เราได้อยู่ต่อด้วยกันอีกหน่อย ฉันยอม

I am taken by your strength
I’ve thought about it at great length
I thought that I was happy now
But there are things that I found out

เจอเธอแล้วทำให้ใจฉันอ่อน
ฉันคิดมาตลอด
ว่าตอนนี้ฉันมีความสุข
แต่มันมีบางอย่างที่ฉันค้นพบ

Happiness means greater things
I’ll sit here
Til that telephone rings
Then we could be together for a while

ความสุขมันยิ่งใหญ่กว่านี้
ฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้
จนกว่าโทรศัพท์นั่นจะดัง
แล้วเราจะได้อยู่ต่อด้วยกันอีกหน่อย

If you said, “Jump!”
I’d say, “How high?”
If you said, “Run!”
I’d run and fly
Just for the chance
Just for the moment
Should the moment pass us by

ถ้าเธอบอกให้กระโดด
ฉันจะถามว่าสูงแค่ไหน
ถ้าเธอบอกให้วิ่ง
ฉันจะวิ่งให้เร็วที่สุด
เพื่อโอกาสนั้น
แค่เพียงครู่เดียวเท่านั้น
อย่าปล่อยให้มันผ่านเราไป

And if you ask once
I’ll tell you twice
I’ll ignore the world’s advice
If we could be together for a while

และถ้าเธอถามอีกครั้ง
ฉันจะตอบเธอสองครั้ง
ฉันจะไม่สนใจคำแนะนำจากใครทั้งนั้น
หากมันทำให้เราได้อยู่ต่อด้วยกันอีกหน่อย

Wait’ll I tell my guy
(Wait’ll I tell)
Wait’ll I tell my other friends
They’ll all think I’m crazy

รอเดี๋ยวขอฉันบอกผู้ชายของฉันก่อน
รอฉันบอกเพื่อนๆของฉันก่อน
พวกเค้าต้องหาว่าฉันบ้าแน่เลย

And you know what?
That depends
Cause I’m crazy in love with you
And everyone’s best won’t do

แล้วเธอรู้อะไรไหม
มันขึ้นกับว่า
เพราะฉันรักเธอมาก
และไม่มีใครจะรักเธอเท่านี้อีกแล้ว

They’ll say my hopes will not come true
But I’m taking the chance
Because you only live once
Only live once
(Only live once)

พวกเค้าบอกว่าสิ่งที่ฉันหวังจะไม่มีวันเป็นจริง
แต่ฉันจะลองเสี่ยงดู
เพราะคนเราเกิดมาแค่ครั้งเดียว
แค่ครั้งเดียว

And…

และ

If you said “Jump!”
I’d say, “How high?”
If you said, “Run!”
You know I’d fly
Just for the chance
Just for the moment
Should the moment pass us by

ถ้าเธอบอกให้กระโดด
ฉันจะถามว่าสูงแค่ไหน
ถ้าเธอบอกให้วิ่ง
ฉันจะวิ่งให้เร็วที่สุด
เพื่อโอกาสนั้น
แค่เพียงครู่เดียวเท่านั้น
อย่าปล่อยให้มันผ่านเราไป

And if you ask once
I’ll tell you twice
I’ll ignore the world’s advice
If we could be together for a while

และถ้าเธอถามอีกครั้ง
ฉันจะตอบเธอสองครั้ง
ฉันจะไม่สนใจคำแนะนำจากใครทั้งนั้น
หากมันทำให้เราได้อยู่ต่อด้วยกันอีกหน่อย

There are no guarantees
But if it means
There’s even a possibility
Then I’ll give up whatever it takes

มันไม่มีอะไรมารับรองหรอก
แต่ถ้ามันหมายถึง
การที่เรามีโอกาสจะอยู่ด้วยกัน
ฉันจะยอมทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตาม

I know I’ve made some mistakes before
It may be just another closed door
But we could be together for a while

ฉันรู้ฉันเคยทำผิดพลาดไป
มันอาจจะเป็นทางตันอีกก็ได้
แต่มันอาจจะทำให้เราได้อยู่ต่อด้วยกันอีกหน่อย

If you said, “Jump!”
I’d say, “How high?”
If you said, “Run!”
I’d run and fly
Just for the chance
Just for the moment
Should the moment pass us by

ถ้าเธอบอกให้กระโดด
ฉันจะถามว่าสูงแค่ไหน
ถ้าเธอบอกให้วิ่ง
ฉันจะวิ่งให้เร็วที่สุด
เพื่อโอกาสนั้น
แค่เพียงครู่เดียวเท่านั้น
อย่าปล่อยให้มันผ่านเราไป

Ask me once
I’ll tell you twice
You know I’ll ignore the world’s advice
If we could be together for a while

และถ้าเธอถามอีกครั้ง
ฉันจะตอบเธอสองครั้ง
ฉันจะไม่สนใจคำแนะนำจากใครทั้งนั้น
หากมันทำให้เราได้อยู่ต่อด้วยกันอีกหน่อย

If you said, “Jump!”
I’d say, “How high?”
If you said, “Run!”
I’d run and fly
Just for the chance
Just for the moment
Should the moment pass us by

ถ้าเธอบอกให้กระโดด
ฉันจะถามว่าสูงแค่ไหน
ถ้าเธอบอกให้วิ่ง
ฉันจะวิ่งให้เร็วที่สุด
เพื่อโอกาสนั้น
แค่เพียงครู่เดียวเท่านั้น
อย่าปล่อยให้มันผ่านเราไป

And if you ask once
I’ll tell you twice
I’ll ignore the world’s advice
If we could be together for a while

และถ้าเธอถามอีกครั้ง
ฉันจะตอบเธอสองครั้ง
ฉันจะไม่สนใจคำแนะนำจากใครทั้งนั้น
หากมันทำให้เราได้อยู่ต่อด้วยกันอีกหน่อย

Don’t you know that
We could be together for a while

เธอไม่รู้หรอว่า
เราอาจจะได้อยู่ต่อด้วยกันอีกหน่อย

 

Leave a Reply