แปลเพลง What Am I To You? – Norah Jones

เนื้อเพลง What Am I To You และคำแปล

What am I to you?

ฉันเป็นอะไรสำหรับคุณ?

Tell me darlin’ true
To me you are the sea
Vast as you can be
And deep the shade of blue

บอกความจริงมาเถอะที่รัก
แต่สำหรับฉันคุณเหมือนท้องทะเล
กว้างใหญ่เท่าที่คุณจะกว้างได้
และมีความลึกที่สุดของเฉดสีน้ำเงิน

When you’re feelin’ low
To whom else do you go?
I’d cry if you hurt
I’d give you my last shirt
Because I love you so

เมื่อคุณรู้สึกแย่
คุณจะไปหาใครอีก?
ฉันจะร้องไห้หากคุณเจ็บ
ฉันจะให้เสื้อตัวสุดท้ายกับคุณ
เพราะฉันรักคุณมาก

Now if my sky should fall
Would you even call?
I’ve opened up my heart
I never want to part
I’m givin’ you the ball

และถ้าหากฟ้าจะถล่มลงมา
คุณจะตามหาฉันมั้ย?
ฉันได้เปิดใจ
ฉันไม่เคยต้องการแบ่งแยก
ฉันจะให้ลูกบอลกับเธอ

When I look in your eyes
I can feel the butterflies
I’ll love you when you’re blue
But tell me darlin’ true
What am I to you?

เมื่อฉันมองไปในตาของคุณ
ฉันรู้สึกถึงผีเสื้อ
ฉันจะรักคุณแม้คุณจะเศร้าหม่น
แต่บอกความจริงฉันมาเถอะที่รัก
ฉันเป็นอะไรสำหรับคุณ?

If my sky should fall
Would you even call?
I’ve opened up my heart
I never wanna part
I’m givin’ you the ball

ถ้าฟ้าถล่มลงมา
คุณจะตามหาฉันมั้ย?
ฉันได้เปิดใจ
ไม่เคยต้องการแบ่งแยก
ฉันให้ลูกบอลกับคุณ

When I look in your eyes
I can feel the butterflies
Could you find a love in me?
Would you carve me in a tree?
Don’t fill my heart with lies
I will love you when you’re blue
But tell me darlin’ true
What am I to you?

เมื่อฉันมองไปในตาของคุณ
ฉันรู้สึกถึงผีเสื้อ
คุณมองเห็นความรักในตัวฉันมั้ย?
คุณจะสลักฉันในต้นไม้ไหม?
อย่าเติมเต็มหัวใจฉันด้วยคำโกหกเลย
ฉันจะรักคุณแม้คุณจะเศร้าหม่น
แต่บอกความจริงฉันมาเถอะที่รัก
ฉันเป็นอะไรสำหรับคุณ?

Leave a Reply