แปลเพลง Photograph – Ed Sheeran

เนื้อเพลง Photograph – Ed Sheeran และคำแปล

[Verse 1]
Loving can hurt, loving can hurt sometimes
But it’s the only thing that I know
When it gets hard, you know it can get hard sometimes
It is the only thing that makes us feel alive

รักมันเจ็บปวด บางครั้งมันอาจเจ็บปวด
แต่มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันรู้จัก
พอมันเริ่มยาก เธอก็รู้มันอาจยากขึ้น
แต่มันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวา

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Our hearts were never broken
And time’s forever frozen, still

เราเก็บความรักไว้ในรูปถ่าย
เราสร้างความทรงจำเหล่านี้มาด้วยกัน
ที่ๆตาเราจะไม่มีวันปิด
ใจเราจะไม่มีวันสลาย
และเวลาหยุดไว้ ราวกับโดนสาปให้แข็ง

[Chorus 1]
So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me close until our eyes meet
You won’t ever be alone, wait for me to come home

เธอจึงเก็บฉันไว้ได้
ไว้ในกระเป๋ายีนเก่าๆของเธอ
เก็บฉันไว้ใกล้จนตาเราประสานกัน
เธอจะไม่มีวันโดดเดี่ยว และเฝ้ารอฉันกลับบ้าน

[Verse 2]
Loving can heal, loving can mend your soul
And it’s the only thing that I know, know
I swear it will get easier, remember that with every piece of ya
And it’s the only thing to take with us when we die

ความรักสามารถเยียวยา ประสานจิตใจ
และเป็นสิ่งเดียวที่เรารู้จัก
ฉันสัญญาว่ามันจะดีขึ้น จำไว้ว่าทุกส่วนของเธอ
และมันจะเป็นสิ่งเดียวที่เราเอาไปด้วยได้ตอนตาย

[Pre-Chorus]
We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Our hearts were never broken
And time’s forever frozen, still

เราเก็บความรักไว้ในรูปถ่าย
เราสร้างความทรงจำเหล่านี้มาด้วยกัน
ที่ๆตาเราจะไม่มีวันปิด
ใจเราจะไม่มีวันสลาย
และเวลาหยุดไว้ ราวกับโดนสาปให้แข็ง

[Chorus 2]
So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me close until our eyes meet
You won’t ever be alone
And if you hurt me, that’s okay baby
Only words bleed inside these pages
You just hold me
And I won’t ever let you go
Wait for me to come home
Wait for me to come home
Wait for me to come home
Wait for me to come home

เธอจึงเก็บฉันไว้ได้
ไว้ในกระเป๋ายีนเก่าๆของเธอ
เก็บฉันไว้ใกล้จนตาเราประสานกัน
เธอจะไม่มีวันโดดเดี่ยว
และถ้าเธอจะทำร้ายฉัน มันก็โอเค
มีแค่คำที่จะไหลออกมาในหน้านี้
เธอแค่โอบกอดฉันไว้
และฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไปไหน
เฝ้ารอฉันกลับบ้าน

[Bridge]
Oh you can fit me
Inside the necklace you got when you were sixteen
Next to your heartbeat where I should be
Keep it deep within your soul
And if you hurt me, that’s okay baby
Only words bleed inside these pages
You just hold me
And I won’t ever let you go

เธอจะเก็บฉันไว้
ในสร้อยคอที่เธอได้มาตอน 16 ก็ได้
ใกล้กับใจของเธอ ที่ๆฉันควรอยู่
และเก็บไว้ลึกสุดใจ
มาแค่คำที่ไหลออกมาในหน้านี้
เธอแค่โอบกอดฉันไว้
แล้วฉันจะไม่ปล่อยเธอไปไหน

[Outro]
When I’m away, I will remember how you kissed me
Under the lamppost back on Sixth street
Hearing you whisper through the phone
Wait for me to come home

ตอนฉันไม่อยู่ ฉันจะจำตอนที่เธอจูบฉันไว้
ใต้เสาไฟบนถนนสายที่ 6
และมีเสียงเธอกระซิบบอก
ว่าจะรอฉันกลับไป

Leave a Reply