แปลเพลง Sanctuary – Joji

แปลเพลง Sanctuary – Joji พร้อมเนื้อเพลง

[Verse 1]
Go ahead and bark after dark
Fallen star, I’m your one call away
Motel halls, neon walls
When night falls, I am your escape

ตรงไป แล้วส่งเสียงหลังฟ้ามืด
ดาวตก ฉันเป็นคนที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
ผนังโรงแรม และไฟนีนอน
ตอนตกดึก ฉันเป็นทางหนีของเธอ

[Pre-Chorus]
When you lay alone, I ache
Something I wanted to feel

ตอนเธอนอนคนเดียว ฉันเจ็บปวด
บางสิ่งที่ฉันต้องการรู้สึก

[Chorus]
If you’ve been waitin’ for fallin’ in love
Babe, you don’t have to wait on me
‘Cause I’ve been aimin’ for Heaven above
But an angel ain’t what I need

แต่ถ้าเธอรอให้ตกหลุมรัก
ที่รัก เธอไม่ต้องรอฉัน
เพราะฉันฝันไว้สูงกว่านั้น
แต่นางฟ้าก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ฉันปรารถนา

[Verse 2]
Not anyone, you’re the one
More than fun, you’re the sanctuary
‘Cause what you want is what I want
Sincerity

ไม่ใช่ใครก็ได้ แต่ต้องเป็นคุณ
มากกว่าความสนุกสนาน คุณคือที่หลบภัย
เพราะสิ่งที่เราปรารถนาคือสิ่งเดียวกัน
ความจริงใจ

[Pre-Chorus]
Souls that dream alone lie awake
I’ll give you somethin’ so real

จิตที่ฝันอย่างเหงาๆ
ฉันจะมอบความจริงแก่เธอ

[Chorus]
If you’ve been waitin’ for fallin’ in love
Babe, you don’t have to wait on me
‘Cause I’ve been aimin’ for Heaven above
But an angel ain’t what I need

แต่ถ้าเธอรอให้ตกหลุมรัก
ที่รัก เธอไม่ต้องรอฉัน
เพราะฉันฝันไว้สูงกว่านั้น
แต่นางฟ้าก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ฉันปรารถนา

[Bridge]
Pull me oh so close
‘Cause you never know
Just how long our lives will be

ดึงฉันเข้าไปใกล้ๆ
เพราะเธอจะไม่มีวันรู้
ว่าเราจะมีชีวิตได้อีกนานแค่ไหน

[Chorus]
If you’ve been waitin’ for fallin’ in love
Babe, you don’t have to wait on me
‘Cause I’ve been aimin’ for Heaven above
But an angel ain’t what I need

แต่ถ้าเธอรอให้ตกหลุมรัก
ที่รัก เธอไม่ต้องรอฉัน
เพราะฉันฝันไว้สูงกว่านั้น
แต่นางฟ้าก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ฉันปรารถนา

Leave a Reply