แปลเพลง Blah Blah Blah – Armin van Buuren

เนื้อเพลง Blah Blah Blah และคำแปล

[Chorus]
All we ever hear from you is blah blah blah
So, all we ever do is go ja ja ja
And we don’t even care about what they say cause it’s
Ja ja ja ja
Blah blah blah blah

สิ่งที่ฉันได้ฟังจากเธอมีเเค่ บลา บลา บลา
ดังนั้นสิ่งที่ฉันทำก็แค่ จา จา จา
และเราไม่สนด้วยว่าพวกเขาจะพูดอะไร เพราะมันแค่
จา จา จา
บลา บลา บลา

All we ever hear from you is blah blah blah
So, all we ever do is go ja ja ja
And we don’t even care about what they say cause it’s
Ja ja ja ja
Blah blah blah blah

สิ่งที่ฉันได้ฟังจากเธอมีเเค่ บลา บลา บลา
ดังนั้นสิ่งที่ฉันทำก็แค่ จา จา จา
และเราไม่สนด้วยว่าพวกเขาจะพูดอะไร เพราะมันแค่
จา จา จา
บลา บลา บลา

[Pre-Chorus]
All we ever hear from you is blah blah blah
Blah blah blah
Blah blah blah
Blah blah blah
Blah blah blah
Blah blah blah
Blah blah blah…..

สิ่งที่ฉันได้ฟังจากเธอมีเเค่ บลา บลา บลา
บลา บลา บลา
บลา บลา บลา
บลา บลา บลา
บลา บลา บลา
บลา บลา บลา
บลา บลา บลา

[Chorus]
All we ever hear from you is blah blah blah
So, all we ever do is go ja ja ja
And we don’t even care about what they say cause it’s
Ja ja ja ja
Blah blah blah blah
All we ever hear from you is blah blah blah
So, all we ever do is go ja ja ja
And we don’t even care about what they say cause it’s
Ja ja ja ja
Blah blah blah blah

สิ่งที่ฉันได้ฟังจากเธอมีเเค่ บลา บลา บลา
ดังนั้นสิ่งที่ฉันทำก็แค่ จา จา จา
และเราไม่สนด้วยว่าพวกเขาจะพูดอะไร เพราะมันแค่
จา จา จา
บลา บลา บลา
สิ่งที่ฉันได้ฟังจากเธอมีเเค่ บลา บลา บลา
ดังนั้นสิ่งที่ฉันทำก็แค่ จา จา จา
และเราไม่สนด้วยว่าพวกเขาจะพูดอะไร เพราะมันแค่
จา จา จา
บลา บลา บลา

[Chorus]
All we ever hear from you is blah blah blah
So, all we ever do is go ja ja ja
And we don’t even care about what they say cause it’s
Ja ja ja ja
Blah blah blah blah

สิ่งที่ฉันได้ฟังจากเธอมีเเค่ บลา บลา บลา
ดังนั้นสิ่งที่ฉันทำก็แค่ จา จา จา
และเราไม่สนด้วยว่าพวกเขาจะพูดอะไร เพราะมันแค่
จา จา จา
บลา บลา บลา

All we ever hear from you is blah blah blah
So, all we ever do is go ja ja ja
And we don’t even care about what they say cause it’s
Ja ja ja ja
Blah blah blah blah

สิ่งที่ฉันได้ฟังจากเธอมีเเค่ บลา บลา บลา
ดังนั้นสิ่งที่ฉันทำก็แค่ จา จา จา
และเราไม่สนด้วยว่าพวกเขาจะพูดอะไร เพราะมันแค่
จา จา จา
บลา บลา บลา

Leave a Reply