แปลเพลง Therapy – Armin van Buuren feat. James Newman

เนื้อเพลง Therapy และคำแปล

[Verse 1: James Newman]
I can’t dance, ’cause my feet won’t let me
And I can’t love, ’cause my heart won’t let go
I can’t tell no one the way I really feel
‘Cause I don’t feel nothing no more

ฉันเต้นต่อไปไม่ไหว เพราะขาฉันขยับไม่ได้
และฉันรักใครไม่ได้อีก เพราะหัวใจฉันไม่ยอม
ฉันไม่อาจบอกใครว่าฉันจริงๆแล้วฉันรู้สึกยังไง
เพราะฉันไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว

[Pre-Chorus: James Newman]
And I came here
To remember what it’s like
To hold someone
And then I saw you dancing on your own and

และฉันมาที่นี่
เพื่อที่จะรู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆอีกครั้ง
เพื่อจะกอดใครสักคน
แต่ฉันกลับเห็นเธอเต้นอยู่ลำพัง และ

[Chorus: James Newman]
You look like therapy
Exactly what I need
You’re where the darkness meets the light, yeah
The perfect remedy
To heal what’s hurting me
Come be the therapy for me
And me for you, tonight

เธอเหมือนยารักษา
ที่ฉันกำลังต้องการ
เธอคือที่ที่ความมืดมิดพบกับแสงสว่าง
วิธีการรักษาที่เพอเฟ็ค
ที่จะเยียวยวสิ่งที่ทำให้ฉันเจ็บ
มาเป็นยารักษาฉัน
และฉันจะมีแค่เธอ…ในคืนนี้

[Verse 2: James Newman]
I can tell by the way that you move
There’s a cure for me somewhere in you
Your touch, your kiss, and your body next to mine
I just want a bit of your time

ฉันสามารถบอกได้จากท่าทางของเธอ
มันมีสิ่งที่รักษาฉันได้ในตัวเธอ
สัมผัสของเธอ จูบยของเธอ และร่างกายของเธอที่ทอดกายข้างๆฉัน
ฉันแค่ต้องการเวลาของเธอสักนิด

[Pre-Chorus: James Newman]
And I came here
To remember what it’s like
To hold someone
Now I’m close enough to you to know that

และฉันมาที่นี่
เพื่อที่จะรู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆอีกครั้ง
เพื่อจะกอดใครสักคน
ตอนนี้ฉันอยู่ใกล้เธอมากจนรู้ว่า

[Chorus: James Newman]
You look like therapy
Exactly what I need
You’re where the darkness meets the light, yeah
The perfect remedy
To heal what’s hurting me
Come be the therapy for me
And me for you, tonight

เธอเหมือนยารักษา
ที่ฉันกำลังต้องการ
เธอคือที่ที่ความมืดมิดพบกับแสงสว่าง
วิธีการรักษาที่เพอเฟ็ค
ที่จะเยียวยวสิ่งที่ทำให้ฉันเจ็บ
มาเป็นยารักษาฉัน
และฉันจะมีแค่เธอ…ในคืนนี้

[Bridge: James Newman]
And I came here
‘Cause I’m trying to numb my pain
And oh, my dear
I think you might be trying to do the same, yeah

และฉันมาที่นี่
เพราะอยากจะชินกับความเจ็บปวด
โอ้ ที่รัก
ฉันก็คิดว่าเธอก็รู้สึกแบบเดียวกัน

[Chorus: James Newman]
You look like therapy
Exactly what I need
You’re where the darkness meets the light, yeah
The perfect remedy
To heal what’s hurting me
Come be the therapy for me
And me for you, tonight

เธอเหมือนยารักษา
ที่ฉันกำลังต้องการ
เธอคือที่ที่ความมืดมิดพบกับแสงสว่าง
วิธีการรักษาที่เพอเฟ็ค
ที่จะเยียวยวสิ่งที่ทำให้ฉันเจ็บ
มาเป็นยารักษาฉัน
และฉันจะมีแค่เธอ…ในคืนนี้

[Breakdown: James Newman]
Come be the therapy for me
And me for you, yeah
C’mon, now-now
Therapy, therapy, therapy, yeah

มาเป็นยารักษาฉัน
และฉันจะมีแค่เธอ…ในคืนนี้
มาเลย ตอนนี้
ยารักษา

[Outro: James Newman]
You look like therapy
Exactly what I need
You’re where the darkness meets the light
Where the darkness meets the light, yeah
The perfect remedy, ooh
To heal what’s hurting me
Heal what’s hurting me
Come be the therapy for me
And me for you, tonight

เธอเหมือนยารักษา
ที่ฉันกำลังต้องการ
เธอคือที่ที่ความมืดมิดพบกับแสงสว่าง
วิธีการรักษาที่เพอเฟ็ค
ที่จะเยียวยวสิ่งที่ทำให้ฉันเจ็บ
มาเป็นยารักษาฉัน
และฉันจะมีแค่เธอ…ในคืนนี้

Leave a Reply