แปลเพลง Sex, Love & Water – Armin van Buuren feat. Conrad Sewell

เนื้อเพลง Sex, Love & Water และคำแปล

[Verse 1: Conrad Sewell]
Take your time to find your groove
It’s alright, we can do this all night
I just know your sexy body, is alright
We can be here all night

ใช้เวลาหาสิ่งที่ใช่สำหรับเธอเถอะ
มันโอเค เราทำแบบนี้ได้ทั้งคืน
ฉันรู้จักร่างกายของเธอดี มันโอเค
เราอยู่ตรงนี้ได้ทั้งคืน

[Chorus: Conrad Sewell]
All we really need is sex, love, and water
It’s to the the beat you make up all night
All I really need is sex, love, and water
It’s to the beat you wanna make love all night
Sex, love, and water
Sex, love, and water

เพราะสิ่งที่เราต้องการจริงๆมีแค่ เซ็ก ความรัก และน้ำ
มันคือจังหวะที่เธอสร้างขึ้นมาทั้งคืน
สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆมีแค่ เซ็ก ความรัก และน้ำ
มันคือจังหวะที่เธอสร้างขึ้นมาทั้งคืน
เซ็กซ์ ความรัก และน้ำ

[Verse 2: Conrad Sewell]
Leave your worries at the door
It’s alright, gonna be here all night
I’m in the mood for celebration
Give me all that, give me all that
Just give me all that, give me all that

ทิ้งความกังวลของเธอไว้นอกประตูนั่น
มันจะโอเค ทจะอยู่นี่ทั้งคืน
ฉันอยู่ในโหมดอยากฉลอง
ให้ฉันมาเถอะ ทั้งหมดนั่น
ให้ฉันมาเถอะ ให้มาให้หมด

[Chorus: Conrad Sewell]
All we really need is sex, love, and water
It’s to the beat you make up all night
All I really need is sex, love, and water
It’s to the beat you wanna make love all night
Sex, love, and water
Sex, love, and water

เพราะสิ่งที่เราต้องการจริงๆมีแค่ เซ็กซ์ ความรัก และน้ำ
มันคือจังหวะที่เธอสร้างขึ้นมาทั้งคืน
สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆมีแค่ เซ็กซ์ ความรัก และน้ำ
มันคือจังหวะที่เธอสร้างขึ้นมาทั้งคืน
เซ็กซ์ ความรัก และน้ำ

[Bridge: Conrad Sewell]
We just gotta do the things you want
The things you want
The things you want
We just gotta do the things you want
The things you want
The things you want
We just gotta do the things you want
The things you want
The things you want
We just gotta do the things you want
The things you want
The things you want
We just gotta do the things you want
The things you want
The things you want
We just gotta do the things you want
The things you want
The things you want

เราจะทำในสิ่งที่เธอต้องการ
สิ่งที่เธอต้องการ

[Chorus: Conrad Sewell]
All we really need is sex, love, and water
It’s to the beat you make up all night
All I really need is sex, love, and water
It’s to the beat you wanna make love all night
Sex, love, and water
Sex, love, and water
Sex, love, and water
Sex, love, and water
Sex, love, and water
Sex, love, and water
Sex, love, and water
Sex, love, and water

เพราะสิ่งที่เราต้องการจริงๆมีแค่ เซ็กซ์ ความรัก และน้ำ
มันคือจังหวะที่เธอสร้างขึ้นมาทั้งคืน
สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆมีแค่ เซ็กซ์ ความรัก และน้ำ
มันคือจังหวะที่เธอสร้างขึ้นมาทั้งคืน
เซ็กซ์ ความรัก และน้ำ

Leave a Reply