แปลเพลง Kiss It Better – Rihanna

เนื้อเพลง Kiss It Better และคำแปล

[Intro]
Kiss it, kiss it better, baby
Kiss it, kiss it better, baby

จูบมัน จูบมันดีกว่าที่รัก
จูบมัน จูบมันดีกว่าที่รัก

[Verse 1]
Been waitin’ on that sunshine, boy
I think I need that back
Can’t do it like that
No one else gon’ get it like that
So why argue? You yell, but cha take me back
Who cares, when it feels like crack?
Boy, ya know that you always do it right

เฝ้ารอมันมาตลอดเลยที่รัก
ฉันคิดว่าฉันต้องการมันคืนแล้วหล่ะ
ไม่สามารถทำแบบนั้นได้
ไม่มีใครเข้าใจแบบนั้นได้
แล้วจะมาเถียงกันทำไม? แม้เธอจะตะหวาด แต่เธอก็พาฉันกลับไปอยู่ดี
ใครจะสนใจ เมื่อมันรู้สึกถึงความแตกแยก
ที่รัก เธอก็รู้ดีว่าเธอจะทำให้มันถูกต้องเสมอ

[Pre-Chorus]
Man, fuck yo pride
Just take it on back, boy, take it on back, boy
Take it back all night
Just take it on back, take it on back
Mmm, do what cha gotta do, keep me up all night
Hurtin’ vibe, man, it hurts inside when I look you in yo eye

ช่างหัวศักดิ์ศรีเธอเถอะ
แค่เอามันกลับมา เอามันกลับมา ที่รัก
เอามันกลับไป
เอามันกลับไป
ทำในสิ่งที่เธอต้องทำ ให้ฉันตื่นทั้งคืน
มันเป็นความรู้สึกเจ็บปวด เวลาที่มองเข้าไปในตาของเธอ

[Chorus]
What are you willing to do?
Oh, tell me what you’re willing to do
(Kiss it, kiss it better, baby)
Oh, what are you willing to do?
Oh, tell me what you’re willing to do
(Kiss it, kiss it better, baby)

เธอเต็มใจจะทำอะไร
โอ้ บอกฉันมา เธอเต็มใจจะทำสิ่งใด
(จูบมัน จูบมันดีว่าที่รัก)
เธอเต็มใจจะทำอะไร
โอ้ บอกฉันมา เธอเต็มใจจะทำสิ่งใด
(จูบมัน จูบมันดีว่าที่รัก)

[Verse 2]
Been waitin’ on that sunshine, boy
I think I need that back
Can’t do it like that
No one else gon’ get it like that
So why argue? You here, here to take me back
Who cares, when it feels like crack?
Boy, ya know that you always do it right

เฝ้ารอมันมาตลอดเลยที่รัก
ฉันคิดว่าฉันต้องการมันคืนแล้วหล่ะ
ไม่สามารถทำแบบนั้นได้
ไม่มีใครเข้าใจแบบนั้นได้
แล้วจะมาเถียงกันทำไม? แม้เธอจะตะหวาด แต่เธอก็พาฉันกลับไปอยู่ดี
ใครจะสนใจ เมื่อมันรู้สึกถึงความแตกแยก
ที่รัก เธอก็รู้ดีว่าเธอจะทำให้มันถูกต้องเสมอ

[Pre-Chorus]
Man, fuck yo pride
Just take it on back, boy, take it on back, boy
Take it back all night
Just take it on back, take it on back
Mmm, do what cha gotta do, keep me up all night
Hurtin’ vibe, man, it hurts inside when I look you in yo eye

ช่างหัวศักดิ์ศรีเธอเถอะ
แค่เอามันกลับมา เอามันกลับมา ที่รัก
เอามันกลับไป
เอามันกลับไป
ทำในสิ่งที่เธอต้องทำ ให้ฉันตื่นทั้งคืน
มันเป็นความรู้สึกเจ็บปวด เวลาที่มองเข้าไปในตาของเธอ

[Chorus]
What are you willing to do?
Oh, tell me what you’re willing to do
(Kiss it, kiss it better, baby)
Oh, what are you willing to do?
Oh, tell me what you’re willing to do
(Kiss it, kiss it better, baby)

เธอเต็มใจจะทำอะไร
โอ้ บอกฉันมา เธอเต็มใจจะทำสิ่งใด
(จูบมัน จูบมันดีว่าที่รัก)
เธอเต็มใจจะทำอะไร
โอ้ บอกฉันมา เธอเต็มใจจะทำสิ่งใด
(จูบมัน จูบมันดีว่าที่รัก)

[Verse 3]
I’ve been waitin’ up all night
Baby tell me what’s wrong?
You’re gonna make it right, make it all night long
I’ve been waiting up all night
Baby, tell me, what’s wrong?
Going to make it right, make it all night long

ฉันตั้งตารอทั้งคืนเลย
บอกฉันว่าเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เธอจะแก้ไขให้มันถูกต้อง และทำมันยาวตลอดคืน
ฉันตั้งตารอทั้งคืนเลย
บอกฉันว่าเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เธอจะแก้ไขให้มันถูกต้อง และทำมันยาวตลอดคืน

[Pre-Chorus]
Man, fuck yo pride
Just take it on back, boy, take it on back, boy
Take it back all night
Just take it on back, take it on back
Mmm, do what cha gotta do, keep me up all night
Hurtin’ vibe, man, it hurts inside when I look you in yo eye

ช่างหัวศักดิ์ศรีเธอเถอะ
แค่เอามันกลับมา เอามันกลับมา ที่รัก
เอามันกลับไป
เอามันกลับไป
ทำในสิ่งที่เธอต้องทำ ให้ฉันตื่นทั้งคืน
มันเป็นความรู้สึกเจ็บปวด เวลาที่มองเข้าไปในตาของเธอ

[Chorus]
What are you willing to do?
Oh, tell me what you’re willing to do
(Kiss it, kiss it better, baby)
Oh, what are you willing to do?
Oh, tell me what you’re willing to do
(Kiss it, kiss it better, baby)
What are you willing to do?
Oh, tell me what you’re willing to do
(Kiss it, kiss it better, baby)
Oh, what are you willing to do?
Oh, tell me what you’re willing to do
(Kiss it, kiss it better, baby)

เธอเต็มใจจะทำอะไร
โอ้ บอกฉันมา เธอเต็มใจจะทำสิ่งใด
(จูบมัน จูบมันดีว่าที่รัก)
เธอเต็มใจจะทำอะไร
โอ้ บอกฉันมา เธอเต็มใจจะทำสิ่งใด
(จูบมัน จูบมันดีว่าที่รัก)
เธอเต็มใจจะทำอะไร
โอ้ บอกฉันมา เธอเต็มใจจะทำสิ่งใด
(จูบมัน จูบมันดีว่าที่รัก)
เธอเต็มใจจะทำอะไร
โอ้ บอกฉันมา เธอเต็มใจจะทำสิ่งใด
(จูบมัน จูบมันดีว่าที่รัก)
เธอเต็มใจจะทำอะไร
โอ้ บอกฉันมา เธอเต็มใจจะทำสิ่งใด
(จูบมัน จูบมันดีว่าที่รัก)
เธอเต็มใจจะทำอะไร
โอ้ บอกฉันมา เธอเต็มใจจะทำสิ่งใด
(จูบมัน จูบมันดีว่าที่รัก)

[Outro]
Kiss it, kiss it better, baby
Kiss it, kiss it better, baby

จูบมัน จูบมันดีว่าที่รัก

Leave a Reply