แปลเพลง I Need You – Armin van Buuren & Garibay – feat. Olaf Blackwood

เนื้อเพลง I Need You และคำแปล

[Verse 1: Olaf Blackwood]
She walks all late at night
As she says her goodbyes
She’s close to sacrifice
She knows something ain’t right

เธอเดินอยู่กลางดึก
ตอนที่เธอบอกลา
เธอกำลังเสียสละ
เพราะเธอรู้ว่ามันไม่ถูกต้อง

[Pre-Hook: Olaf Blackwood]
It ain’t easy
And it ain’t pleasing
She’s just tryna find a way out there
She put our faith in
You know it’s chasing
She’s just tryna find her love out there
And she cries

มันไม่ง่ายเลย
และก็ไม่น่ายินดีเท่าไหร่
เธอแค่พยายามหาทางออก
เธอเดิมพันศรัทธาของเราไว้
เธอก็รู้ว่ามันต้องไล่ตาม
เธอแค่ต้องการหาความรัก
และเธอก็พบกับความเสียใจ

[Hook 1: Olaf Blackwood]
I need you, hm
Like the wave needs an ocean
Like the love needs devotion
I need you
Like the desert pleads for water
Like a mission needs a martyr
I need you
Every minute, every hour
I lay broken like a flower
‘Cause I need you, I need you

ฉันต้องการเธอ
เหมือนคลื่นที่ต้องการทะเล
เหมือนรักที่ต้องการความทุ่มเท
ฉันต้องการเธอ
เหมือนที่ทะเลทรายเรียกหาน้ำ
เหมือนภารกิจที่ต้องการผู้พลีชีพ
ฉันต้องการเธอ
ทุกนาที ทุกชั่วโมง
ฉันเหมือนดอกไม้ที่กำลังจะเฉา
เพราะฉันต้องการเธอ ฉันต้องการเธอ

[Musical Breakdown]

[Verse 2: Olaf Blackwood]
She’s lost her way of life
Feels like a hole inside
Hmm, she wants to feel alive
And nothing satisfies

เธอสูญเสียตัวตนของเธอไป
รู้สึกโหวงๆข้างใน
ฮืมมม เธออยากจะรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
แต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้น

[Pre-Hook: Olaf Blackwood]
It ain’t easy
And it ain’t pleasing
She’s just tryna find a way out there
She put our faith in
You know it’s chasing
She’s just tryna find her love out there
And she cries

มันไม่ง่ายเลย
และก็ไม่น่ายินดีเท่าไหร่
เธอแค่พยายามหาทางออก
เธอเดิมพันศรัทธาของเราไว้
เธอก็รู้ว่ามันต้องไล่ตาม
เธอแค่ต้องการหาความรัก
และเธอก็พบกับความเสียใจ

[Hook 2: Olaf Blackwood]
I need you, hm
Like the wave needs an ocean
Like the love needs devotion
I need you
Every minute, every hour
I lay broken like a flower
‘Cause I need you
Like the wave needs an ocean
Like the love needs devotion
I need you
Like the desert pleads for water
Like a mission needs a martyr
I need you
Every minute, every hour
I lay broken like a flower
‘Cause I need you
(‘Cause I need you)

ฉันต้องการเธอ
เหมือนคลื่นที่ต้องการทะเล
เหมือนรักที่ต้องการความทุ่มเท
ฉันต้องการเธอ
เหมือนที่ทะเลทรายเรียกหาน้ำ
เหมือนภารกิจที่ต้องการผู้พลีชีพ
ฉันต้องการเธอ
ทุกนาที ทุกชั่วโมง
ฉันเหมือนดอกไม้ที่กำลังจะเฉา
เพราะฉันต้องการเธอ ฉันต้องการเธอ

Leave a Reply