แปลเพลง Call You Mine – The Chainsmokers, Bebe Rexha

เนื้อเพลง Call You Mine – The Chainsmokers, Bebe Rexha และคำแปล

[Verse 1]
Two kids with their hearts on fire
Who’s gonna save us now?
When we thought that we couldn’t get higher
Things started looking down
I look at you and you look at me
Like nothing but strangers now
Two kids with their hearts on fire
Don’t let it burn us out

แค่เด็กสองคนที่มีหัวใจแน่วแน่
ใครจะมาปกป้องเราแล้วตอนนี้?
ตอนที่เราคิดว่า เราจะไปได้ไกลกว่านี้
สิ่งต่างๆเริ่มตำหนิ
เธอมองมาที่ฉัน และฉันก็มองเธอ
มองเหมือนเป็นคนแปลกหน้ากัน
แค่เด็กสองคนที่มีหัวใจแน่วแน่
อย่าให้มันมาทำร้ายเรา

[Pre-Chorus]
Think about what you believe in now
Am I someone you cannot live without?
‘Cause I know I don’t wanna live without you, yeah
Come on, let’s turn this all around
Bring it all back to that bar downtown
When you wouldn’t let me walk out on you, yeah

คิดถึงสิ่งที่เธอกำลังเชื่ออยู่
ฉันใช่คนที่เธออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีหรือเปล่า?
เพระาฉันรู้ว่า เธอคือคนที่ฉันขาดไม่ได้
เอาเถอะ เรามาเปลี่ยนมันใหม่
ย้อนกลับไปตอนที่บาร์ชานเมือง
ตอนที่เธอไม่ยอมให้ฉันเดินไปกับเธอ

[Chorus]
You said, “Hey, whatcha doing for the rest of your life?”
And I said, “I don’t even know what I’m doing tonight”
Went from one conversation to your lips on mine
And you said, “I never regretted the day that I called you mine”
So I call you mine

เธอถามว่า ฉันจะทำอะไรตลอดชีวิตที่เหลืออยู่
และฉันบอก ฉันยังไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะทำอะไร
จากประโยคสนทนาหนึ่ง ไปจนถึงเราจูบกัน
และเธอบอกว่าไม่เคยเสียดาย วันที่ฉันบอกว่าเธอเป็นของฉัน
ดังนั้น ฉันเลยเรียกเธอว่าที่รัก

[Post-Chorus]
(Ooh, ah, ooh)
Can I call you mine? (Ooh)
And you said, “I never regretted the day that I called you mine”

โอ้
ให้ฉันเรียกเธอว่าที่รักได้ไหม?
และเธอก็บอกว่าเธอไม่เคยเสียดายตั้งแต่วันที่ฉันบอกว่าเธอเป็นของฉัน

[Verse 2]
Broke kids running through the city
Drunk on the subway train
Set free every time you kissed me
We couldn’t feel no pain
You looked at me and I looked at you
Like we’d never look away
Broke kids running through the city
Don’t let the memory fade

แค่เด็กถังเเตกที่อยู่ในเมือง
ดื่มบนรถไฟใต้ดิน
และรู้สึกดีทุกครั้งที่เธอจูบ
ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด
เธอมองแต่ฉัน ฉันมองแต่เธอ
เหมือนว่าเราจะไม่พรากจากกัน
แค่เด็กถังเเตกที่อยู่ในเมือง
อย่าให้ความทรงจำมันเลือนลาง

[Chorus]
You said, “Hey, whatcha doing for the rest of your life?”
And I said, “I don’t even know what I’m doing tonight”
Went from one conversation to your lips on mine
And you said, “I never regretted the day that I called you mine”
So I call you mine

เธอถามว่า ฉันจะทำอะไรตลอดชีวิตที่เหลืออยู่
และฉันบอก ฉันยังไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะทำอะไร
จากประโยคสนทนาหนึ่ง ไปจนถึงเราจูบกัน
และเธอบอกว่าไม่เคยเสียดาย วันที่ฉันบอกว่าเธอเป็นของฉัน
ดังนั้น ฉันเลยเรียกเธอว่าที่รัก

[Post-Chorus]
(Ooh, ah, ooh)
Can I call you mine? (Ooh)
And you said, “I never regretted the day that I called you mine”

โอ้
ให้ฉันเรียกเธอว่าที่รักได้ไหม?
และเธอก็บอกว่าเธอไม่เคยเสียดายตั้งแต่วันที่ฉันบอกว่าเธอเป็นของฉัน

[Bridge]
Think about what you believe in now
Am I someone you cannot live without?
‘Cause I know I don’t wanna live without you, yeah
Come on, let’s turn this all around
Bring it all back to that bar downtown
When you wouldn’t let me walk out on you, yeah

คิดถึงสิ่งที่เธอกำลังเชื่ออยู่
ฉันใช่คนที่เธออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีหรือเปล่า?
เพระาฉันรู้ว่า เธอคือคนที่ฉันขาดไม่ได้
เอาเถอะ เรามาเปลี่ยนมันใหม่
ย้อนกลับไปตอนที่บาร์ชานเมือง
ตอนที่เธอไม่ยอมให้ฉันเดินไปกับเธอ

[Chorus]
You said, “Hey, whatcha doing for the rest of your life?”
And I said, “I don’t even know what I’m doing tonight”
Went from one conversation to your lips on mine
And you said, “I never regretted the day that I called you mine”
So I call you mine (Ooh)
And you said, “I never regretted the day that I called you mine”
Can I call you mine? (Ooh, ah, ooh)

เธอถามว่า ฉันจะทำอะไรตลอดชีวิตที่เหลืออยู่
และฉันบอก ฉันยังไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะทำอะไร
จากประโยคสนทนาหนึ่ง ไปจนถึงเราจูบกัน
และเธอบอกว่าไม่เคยเสียดาย วันที่ฉันบอกว่าเธอเป็นของฉัน
ดังนั้น ฉันเลยเรียกเธอว่าที่รัก

[Outro]
Can I call you mine? (Ooh, ah, ooh)
Can I call you mine? (Ooh, ah, ooh)
Can I call you mine?

ฉันเรียกเธอว่าที่รักได้ไหม ?

Leave a Reply