แปลเพลง Let Her Go – Passenger

เนื้อเพลง Let Her Go – Passenger และคำแปล

[Produced by Mike Rosenberg and Chris Vallejo]
[Video by Dave Jensen and Tavic]

[Hook]
Well you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go…

เธอต้องการแสงไฟ ตอนที่มันมืดสลัว
คิดถึงพระอาทิตย์ตอนที่หิมะตก
รู้ว่าเธอรักเค้า ตอนเสียเค้าไป
รู้ว่าเธอมาไกลแค่ไหน ตอนที่เธอรู้สึกตกต่ำ
เกลียดถนนแค่ตอนคิดถึงบ้าน
รู้ว่ารักเค้าแค่ไหน ก็ตอนที่เสียเค้าไป

[Verse 1]
Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you’ll make a dream last
But dreams come slow and they go so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you’ll understand why
Everything you touch surely dies

เริ่มจากตอนไม่มีอะไรเลย
หวังว่าสักวันความฝันจะเป็นจริง
แต่ฝันมันมาช้าเหลือเกิน และผ่านไปไวมาก
เธอจะเห็นเค้าได้แต่ตอนที่หลับตาบง
บางทีสักวันเธอจะรู้เหตุผลว่าทำไม
ทุกอย่างที่เธอแตะต้องล้วนค่อยๆตาย

[Hook]
But you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go

เธอต้องการแสงไฟ ตอนที่มันมืดสลัว
คิดถึงพระอาทิตย์ตอนที่หิมะตก
รู้ว่าเธอรักเค้า ตอนเสียเค้าไป
รู้ว่าเธอมาไกลแค่ไหน ตอนที่เธอรู้สึกตกต่ำ
เกลียดถนนแค่ตอนคิดถึงบ้าน
รู้ว่ารักเค้าแค่ไหน ก็ตอนที่เสียเค้าไป

[Verse 2]
Staring at the ceiling in the dark
Same old empty feeling in your heart
‘Cause love comes slow and it goes so fast
Well you see her when you fall asleep
But never to touch and never to keep
‘Cause you loved her too much and you dived too deep

จ้องบนเพดานในคืนที่มืดมิด
ความรู้สึกว่างเปล่าเดิมๆในหัวใจ
เพราะรักมันมาช้าและไปอย่างไว
เธอจะเห็นเค้าตอนหลับตาฝันเท่านั้น
ไม่สามารถสัมผัสและเก็บไว้ได้
เพราะเธอรักเค้ามากไป ถลำลึกเกินไป

[Hook]
Well you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go…

เธอต้องการแสงไฟ ตอนที่มันมืดสลัว
คิดถึงพระอาทิตย์ตอนที่หิมะตก
รู้ว่าเธอรักเค้า ตอนเสียเค้าไป
รู้ว่าเธอมาไกลแค่ไหน ตอนที่เธอรู้สึกตกต่ำ
เกลียดถนนแค่ตอนคิดถึงบ้าน
รู้ว่ารักเค้าแค่ไหน ก็ตอนที่เสียเค้าไป

[Bridge]
Oh, oh, woah, oh, oh
And you let her go
Oh, oh, woah, oh, oh
When you let her go
Whoa

แค่ตอนที่เธอเสียเค้าไป

[Hook]
‘Cause you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go
‘Cause you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go…

เธอต้องการแสงไฟ ตอนที่มันมืดสลัว
คิดถึงพระอาทิตย์ตอนที่หิมะตก
รู้ว่าเธอรักเค้า ตอนเสียเค้าไป
รู้ว่าเธอมาไกลแค่ไหน ตอนที่เธอรู้สึกตกต่ำ
เกลียดถนนแค่ตอนคิดถึงบ้าน
รู้ว่ารักเค้าแค่ไหน ก็ตอนที่เสียเค้าไป
เธอต้องการแสงไฟ ตอนที่มันมืดสลัว
คิดถึงพระอาทิตย์ตอนที่หิมะตก
รู้ว่าเธอรักเค้า ตอนเสียเค้าไป
รู้ว่าเธอมาไกลแค่ไหน ตอนที่เธอรู้สึกตกต่ำ
เกลียดถนนแค่ตอนคิดถึงบ้าน
รู้ว่ารักเค้าแค่ไหน ก็ตอนที่เสียเค้าไป

Leave a Reply