แปลเพลง Mother’s Daughter – Miley Cyrus

เนื้อเพลง Mother’s Daughter – Miley Cyrus และคำแปล

[Verse 1]
Hallelujah, I’m a freak, I’m a freak, hallelujah
Every day of the week, I’ma do ya like I want ya
I’m a Nile crocodile, a piranha

ฮาเลลูยา ฉันมันบ้า ฉันมันบ้า ฮาเลลูยา
ทุกๆวัน ฉันจำทำแต่สิ่งที่ฉันอยากทำ
ฉันเป็นจรเข้แม่น้ำไนล์ , ปิรันย่า

[Pre-Chorus]
Oh my God, she got the power
Oh, look at her, she got the power
So, so, so

โอ้แม่เจ้า เธอมีอำนาจ
ดูเธอสิ เธอมีอำนาจ
ดังนั้น

[Chorus]
Don’t fuck with my freedom
I came up to get me some
I’m nasty, I’m evil
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Don’t fuck with my freedom
I came up to get me some
I’m nasty, I’m evil
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter

อย่ายุ่งกับอิสรภาพของฉัน
ฉันยืดหยัดเพื่อที่จะได้มันมา
ฉันเป็นตัวอันตราย และร้ายกาจ
แต่ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ หรือไม่ก็เป็นแม่ของลูกสาว
อย่ายุ่งกับอิสรภาพของฉัน
ฉันยืดหยัดเพื่อที่จะได้มันมา
ฉันเป็นตัวอันตราย และร้ายกาจ
แต่ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ หรือไม่ก็เป็นแม่ของลูกสาว

[Post-Chorus]
So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh

ดังนั้น ถอยมา ถอยออกมา
ถอยมา ถอยออกมา

[Verse 2]
Hallelujah, I’m a witch, I’m a witch, hallelujah
Swish swish, I’m a three-point shooter, I blow through ya
Like a hot wind out in the bayou, ya

ฮาเลลูยา ฉันเป็นแม่มด ฉันเป็นแม่มด ฮาเลลูยา
ฟิ้ว ฟิ้ว ฉันเป็นที่เล็งสามขา และฉันก็ยิง
เหมือนลมร้อนใน Bayou

[Pre-Chorus]
Oh my God, she got the power
Well, look at her, she got the power

โอ้แม่เจ้า เธอมีอำนาจ
ดูที่เธอสิ เธอมีอำนาจ

[Chorus]
Don’t fuck with my freedom
I came up to get me some
I’m nasty, I’m evil
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Don’t fuck with my freedom
I came up to get me some
I’m nasty, I’m evil
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter

อย่ายุ่งกับอิสรภาพของฉัน
ฉันยืดหยัดเพื่อที่จะได้มันมา
ฉันเป็นตัวอันตราย และร้ายกาจ
แต่ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ หรือไม่ก็เป็นแม่ของลูกสาว
อย่ายุ่งกับอิสรภาพของฉัน
ฉันยืดหยัดเพื่อที่จะได้มันมา
ฉันเป็นตัวอันตราย และร้ายกาจ
แต่ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ หรือไม่ก็เป็นแม่ของลูกสาว

[Post-Chorus]
So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh

ดังนั้น ถอยมา ถอยออกมา
ถอยมา ถอยออกมา
ถอยมา ถอยออกมา
ถอยมา ถอยออกมา

[Bridge]
My mama always told me that I’d make it
That I’d make it, so I made it
I put my back into and my heart in it
So I did it, yeah, I did it
My mama always told me that I’d make it
That I’d make it, so I made it
I put my back into and my heart in it
So I did it, yeah, I did it

แม่บอกฉันเสมอว่าฉันต้องทำได้
ฉันจะทำให้ได้ ฉันต้องทำให้ได้
ฉันทุ่มทั้งแรงกายและแรงใจ
และฉันทำได้ ใช่ ฉันทำได้
แม่บอกฉันเสมอว่าฉันต้องทำได้
ฉันจะทำให้ได้ ฉันต้องทำให้ได้
ฉันทุ่มทั้งแรงกายและแรงใจ
และฉันทำได้ ใช่ ฉันทำได้

[Chorus]
Don’t fuck with my freedom
I came up to get me some
I’m nasty, I’m evil
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter

อย่ายุ่งกับอิสรภาพของฉัน
ฉันยืดหยัดเพื่อที่จะได้มันมา
ฉันเป็นตัวอันตราย และร้ายกาจ
แต่ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ หรือไม่ก็เป็นแม่ของลูกสาว

[Outro]
Don’t fuck with my freedom
Oh my God, oh my God
Don’t fuck with my freedom
Oh my God, oh my God
Don’t fuck with my freedom
Oh my God, oh my God
Don’t fuck with my freedom
Oh my God, oh my God
Swish swish, motherfucker (Ow)

อย่ายุ่งกับอิสรภาพของฉัน
โอ้แม่เจ้า โอ้แม่เจ้า
อย่ายุ่งกับอิสรภาพของฉัน
โอ้แม่เจ้า โอ้แม่เจ้า
อย่ายุ่งกับอิสรภาพของฉัน
โอ้แม่เจ้า โอ้แม่เจ้า
อย่ายุ่งกับอิสรภาพของฉัน
โอ้แม่เจ้า โอ้แม่เจ้า
ฟิ้ว ฟิ้ว

Leave a Reply