แปลเพลง One Thing Right – Marshmello & Kane Brown

เนื้อเพลง One Thing Right – Marshmello & Kane Brown และคำแปล

[Verse 1]
I’ve cheated and I’ve lied
I’ve broke down and I’ve cried
I’ve got nothing to hide no more
I’ve loved and I’ve hurt
Broken people down with words
More grace than I deserve, for sure

ฉันเคยโกง และเคยโกหก
เคยอกหัก เคยร้องไห้
เคยรัก เคยเจ็บปวด
เคยทำร้ายคนด้วยคำพูด
มากกว่าทำให้ชื่นใจ แน่นอน

[Pre-Chorus]
Known to be crazy, known to be wild
Mama had herself a little devilish child
Ain’t no stranger to the troubles at my door

รู้จักในนามคนบ้า คนป่าเถื่อน
แม่มีลูกที่ค่อยข้างเหี้ยมโหด
ไม่เคยมีใครกล้ามาหาเรื่อง

[Chorus]
I’ve been at the wrong place at the wrong time
Chasin’ all the wrong things most of my life
Been every kinda lost that you can’t find
But I got one thing right
Been the kinda guy girls mamas don’t like
Runnin’ with the wrong crowd on the wrong nights
’Cause I’ve been wrong about a million times
But I got one thing right, you

ฉันไปอยู่ผิดที่ ผิดเวลา
วิ่งไล่ตามสิ่งที่ผิดตลอดมา
เคยหลงทางจนเธอก็ตามกลับมาไม่ได้
แต่ฉันมีสิ่งนึงที่ถูก
เป็นผู้ชายที่แม่ๆจะไม่ชอบ
ไปอยู่กับคนผิดกลุ่ม
เพราะฉันเคยผิดมาเป็นล้านครั้ง
แต่ฉันมีสิ่งที่ตัดสินใจถูก ก็คือเธอ

[Post-Chorus]
(Baby, I got one thing right)
Mmm
(Baby, I got one thing right)
Yeah, I got you
(Baby, I got one thing right)
I got one thing right

เพราะฉันมีเธอ

[Verse 2]
You saw right through my pain
Kept us patient while I changed
Never even crossed your mind to walk away (To walk away)

เธอมองฉันออกทุกอย่าง
เฝ้าอดทนตอนที่ฉันเปลี่ยนแปลง
ไม่เคยเปลี่ยนใจเธอได้

[Pre-Chorus]
When I was gettin’ crazy, reckless, and wild
Actin’ like my mama’s little devilish child
It took a heart like yours to find its place (Find its place)

ตอนที่ฉันบ้า ระห่ำ ป่าเถื่อน
ทำตัวเหมือน เป็นเด็กมีปัญหา
มันทำให้หัวใจดีๆอย่างเธอ หาฉันเจอ

[Chorus]
I’ve been at the wrong place at the wrong time
Chasin’ all the wrong things most of my life
Been every kinda lost that you can’t find
But I got one thing right
Been the kinda guy girls mamas don’t like
Runnin’ with the wrong crowd on the wrong nights
‘Cause I’ve been wrong about a million times
But I got one thing right, you

ฉันไปอยู่ผิดที่ ผิดเวลา
วิ่งไล่ตามสิ่งที่ผิดตลอดมา
เคยหลงทางจนเธอก็ตามกลับมาไม่ได้
แต่ฉันมีสิ่งนึงที่ถูก
เป็นผู้ชายที่แม่ๆจะไม่ชอบ
ไปอยู่กับคนผิดกลุ่ม
เพราะฉันเคยผิดมาเป็นล้านครั้ง
แต่ฉันมีสิ่งที่ตัดสินใจถูก ก็คือเธอ

[Post-Chorus]
(Baby, I got one thing right)
Oh
(Baby, I got one thing right)
Yeah, I got you
(Baby, I got one thing right)
I got one thing right

เพราะฉันมีเธอ

[Bridge]
I’ve been wrong about a million times
But I got one thing right, I got one thing right

เพราะฉันเคยผิดมาเป็นล้านครั้ง
แต่ฉันมีสิ่งที่ตัดสินใจถูก ก็คือเธอ

[Chorus]
I’ve been at the wrong place at the wrong time
Chasin’ all the wrong things most of my life
Been every kinda lost that you can’t find
But I got one thing right (I got one thing right)
Been the kinda guy girls mamas don’t like
Runnin’ with the wrong crowd on the wrong nights
‘Cause I’ve been wrong about a million times
But I got one thing right, you

ฉันไปอยู่ผิดที่ ผิดเวลา
วิ่งไล่ตามสิ่งที่ผิดตลอดมา
เคยหลงทางจนเธอก็ตามกลับมาไม่ได้
แต่ฉันมีสิ่งนึงที่ถูก
เป็นผู้ชายที่แม่ๆจะไม่ชอบ
ไปอยู่กับคนผิดกลุ่ม
เพราะฉันเคยผิดมาเป็นล้านครั้ง
แต่ฉันมีสิ่งที่ตัดสินใจถูก ก็คือเธอ

[Post-Chorus]
(Baby, I got one thing right)
Oh
(Baby, I got one thing right)
Yeah, I got you
(Baby, I got one thing right)
I got one thing right
I’ve been at the wrong place at the wrong time
Chasin’ all the wrong things most of my life
Been every kinda lost that you can’t find
But I got one thing right (I got one thing right)

แต่ฉันมีสิ่งที่ตัดสินใจถูก ก็คือเธอ
ฉันไปอยู่ผิดที่ ผิดเวลา
วิ่งไล่ตามสิ่งที่ผิดตลอดมา
เคยหลงทางจนเธอก็ตามกลับมาไม่ได้
แต่ฉันมีสิ่งนึงที่ถูก

Leave a Reply