แปลเพลง Saturday Nights – Khalid

เนื้อเพลง Saturday Nights และคำแปล

[Verse 1]
Saturday nights, blueberry cigarillos
Swishers make my throat hurt
Rolling OCB’s on the side for me
Light ’em up and let ’em both burn
Family feuds, say your mom’s confused
Off of shit she doesn’t wanna learn
But daddy’s gone, say he’s never home
And wishing only makes it worse

คืนวันเสาร์กับบุหรี่กลิ่นบลูเบอร์รี่
บุหรี่ทำฉันเจ็บคอ
สมาชิกที่ดีจะอยู่ข้างฉัน
ทำให้พวกเขาเมา แล้วสนุกไปด้วยกัน
ความอาฆาตในครอบครัว ทำให้แม่เธอสับสน
ช่างมันเถอะ เธอไม่มีวันเข้าใจหรอก
แต่พ่อก็จากไปแล้วนะ และก็ไม่หันกลับมา
และการขอร้องมีแต่จะทำให้แย่ลง

[Pre-Chorus]
I guess there’s certain dreams that you gotta keep
‘Cause they’ll only take what you let ’em see

ฉันเดาว่าน่าจะมีฝันที่เธออยากเก็บไว้
เพราะมันทำให้เธอเห็นแต่สิ่งที่อยากเห็น

[Chorus]
All the things that I know
That your parents don’t
They don’t care like I do
Nowhere like I do
All the things that I know
That your parents don’t
They don’t care like I do
Nowhere like I do
Nowhere like I do
Nowhere like I do

ทุกสิ่งที่ฉันรู้
แต่พ่อแม่เธอไม่รู้
พวกเขาไม่แคร์เหมือนที่ฉันแคร์หรอก
ไม่มีวันเหมือนฉันหรอก
ทุกสิ่งที่ฉันรู้
แต่พ่อแม่เธอไม่รู้
พวกเขาไม่แคร์เหมือนที่ฉันแคร์หรอก
ไม่มีวันเหมือนฉันหรอก

[Verse 2]
Saturday nights, light gray Silverado
You drive it ’cause you have to
Stay up working late at a job you hate
Fix your makeup in a dirty bathroom
No more love, in and out of clubs
Knowing what you gotta do
You’ve got plans wrapped in rubber bands
And that’s the only thing you’ll never lose

คืนวันเสาร์ในรถกระบะสีเทา
เธอขับเพราะจำเป็นต้องขับ
ทำงานดึกดื่นกับงานที่เธอเกลียด
ลบเครื่องสำอางค์ในห้องน้ำสกปรก
ไม่มีความรักอีก เข้าๆออกๆผับไปวันๆ
รู้สิ่งที่ต้องทำ
เธอมีแผนแล้ว ใส่ไว้ในกำไลข้อมือนั่น
และนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เธอจะไม่เสียไป

[Pre-Chorus]
I guess there’s certain dreams that you gotta keep
‘Cause they’ll only take what you let ’em see

ฉันเดาว่าน่าจะมีฝันที่เธออยากเก็บไว้
เพราะมันทำให้เธอเห็นแต่สิ่งที่อยากเห็น

[Chorus]
All the things that I know
That your parents don’t
They don’t care like I do
Nowhere like I do
All the things that I know
That your parents don’t
They don’t care like I do
Nowhere like I do
Nowhere like I do
Nowhere like I do

ทุกสิ่งที่ฉันรู้
แต่พ่อแม่เธอไม่รู้
พวกเขาไม่แคร์เหมือนที่ฉันแคร์หรอก
ไม่มีวันเหมือนฉันหรอก
ทุกสิ่งที่ฉันรู้
แต่พ่อแม่เธอไม่รู้
พวกเขาไม่แคร์เหมือนที่ฉันแคร์หรอก
ไม่มีวันเหมือนฉันหรอก

[Bridge]
‘Cause I care, I care about you
There’s nowhere I’d rather be
Than right here right around you
I care, care about you
There’s nowhere I’d rather be

เพราะฉันแคร์ แคร์เรื่องเธอ
ไม่มีที่อื่นที่ฉันอยากไป
นอกจากตรงนี้ ใกล้ๆเธอ
เพราะฉันแคร์ แคร์แต่เธอ
ไม่มีที่อื่นที่อยากไปแล้ว

[Chorus]
All the things that I know
That your parents don’t
They don’t care about you
Nowhere like I do
All the things that I know
That your parents don’t
Don’t care about you
Nowhere like I
Nowhere like I do
Nowhere like I do (do, do, do)
Nowhere like I do (do, do, do)
Nowhere like I do (do, do, do)

ทุกสิ่งที่ฉันรู้
แต่พ่อแม่เธอไม่รู้
พวกเขาไม่แคร์เหมือนที่ฉันแคร์หรอก
ไม่มีวันเหมือนฉันหรอก
ทุกสิ่งที่ฉันรู้
แต่พ่อแม่เธอไม่รู้
พวกเขาไม่แคร์เหมือนที่ฉันแคร์หรอก
ไม่มีวันเหมือนฉันหรอก

Leave a Reply