แปลเพลง Sunny Days – Armin van Buuren feat. Josh Cumbee

เนื้อเพลง Sunny Days และความหมาย

[Verse 1]
She woke up in the morning
With the sunrise in her eyes
But all that she’s seeing is darkness
She won’t tell you why

เธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้า
พร้อมกับพระอาทิตย์สะท้อนนัยตา
แต่สิ่งที่เธอเห็นมีเพียงความมืดมน
เธอจะไม่มีทางบอกเธอหรอกว่าทำไม

[Pre-Chorus]
No more butterflies ’cause they don’t never last
Stolen from the light by demons of the past
It’s always raining
But she keeps on praying

ไม่มีอีกแล้วผีเสื้อ เพราะมันจะไม่คงอยู่ตลอดไป
ถูกพรากไปจากแสงไฟเพราะอสูรกายในอดีต
ฝนยังตกอยู่เสมอ
แต่เธอก็ยังคงภาวนา

[Chorus]
Oh, sunny days
Lift me when I’m down
Oh, sunny days
Breaking through the clouds
Oh, sunny days

โอ้ วันที่แดดจ้า
ช่วยพยุงฉันจากจุดนั้น
โอ้ วันที่ฟ้าสว่าง
พระอาทิตย์ออกมาจากเมฆ
โอ้วันที่สดใส

[Post-Chorus]
Oh, oh, ooh
She keeps on praying
Oh, oh, ooh
She keeps on praying
Oh, oh, ooh
She keeps on praying

โอ้ โอ้ โอ้
เธอยังคงภาวนา
โอ้ โอ้ โอ้
เธอยังคงภาวนา
โอ้ โอ้ โอ้
เธอยังคงภาวนา

[Verse 2]
All she needs is shelter
Shelter for the night
And this one could be heaven
But she’s looking down the line

เธอต้องการเพียงที่กำบัง
สำหรับคืนนี้
และคนนี้อาจเป็นเหมือนสวรรค์
แต่เธอกลับไม่เหลียวมอง

[Pre-Chorus]
No more butterflies ’cause they don’t never last
Stolen from the light by demons of the past
It’s always raining
She keeps on praying

ไม่มีอีกแล้วผีเสื้อ เพราะมันจะไม่คงอยู่ตลอดไป
ถูกพรากไปจากแสงไฟเพราะอสูรกายในอดีต
ฝนยังตกอยู่เสมอ
แต่เธอก็ยังคงภาวนา

[Chorus]
Oh, sunny days
Lift me when I’m down
Oh, sunny days
Break you through the clouds
Oh, sunny days

โอ้ วันที่แดดจ้า
ช่วยพยุงฉันจากจุดนั้น
โอเ วันที่ฟ้าสว่าง
พระอาทิตย์ออกมาจากเมฆ
โอ้วันที่สดใส

[Post-Chorus]
Oh, oh, ooh
She keeps on praying
Oh, oh, ooh
She keeps on praying
Oh, oh, ooh
She keeps on praying

โอ้ โอ้ โอ้
เธอยังคงภาวนา
โอ้ โอ้ โอ้
เธอยังคงภาวนา
โอ้ โอ้ โอ้
เธอยังคงภาวนา

[Outro]
Sunny days
Lift me when I’m down
Oh, sunny days

โอ้ วันที่แดดจ้า
ช่วยพยุงฉันจากจุดนั้น
โอ้ วันที่สดใส

Leave a Reply