แปลเพลง Watermelon Sugar – Harry Styles

[Verse 1]
Tastes like strawberries on a summer evenin’
And it sounds just like a song
I want more berries and that summer feelin’
It’s so wonderful and warm

รสชาติเหมือนสตอเบอรี่ในตอนเย็นของหน้าร้อน
และมันฟังเหมือนเพลง
ฉันต้องการผลไม้อีก และนั่นคือสัมผัสของหน้าร้อน
มันช่างมหัศจรรย์และอบอุ่น

[Pre-Chorus]
Breathe me in, breathe me out
I don’t know if I could ever go without
I’m just thinking out loud
I don’t know if I could ever go without

หายใจเข้า และหายใจออกไปพร้อมๆกัน
ฉันไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมหากขาดไป
ฉันแค่คิดออกมาดังๆ
ฉันไม่รู้ว่าจะไปต่อได้ไหมหากขาดมันไป

[Chorus]
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar

ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
น้ำตาลจากแตงโม

[Verse 2]
Strawberries on a summer evenin’
Baby, you’re the end of June
I want your belly and that summer feelin’
Getting washed away in you

สตอเบอรี่ในตอนเย็นหน้าร้อน
ที่รัก เธอเหมือนสิ้นเดือนมิถุนายน
ฉันต้องการเธอ เหมือนหน้าร้อน
อยากผ่านมันไปกับเธอ

[Pre-Chorus]
Breathe me in, breathe me out
I don’t know if I could ever go without

หายใจเข้า และหายใจออกไปพร้อมๆกัน
ฉันไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมหากขาดไป

[Chorus]
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high

ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป

[Post-Chorus]
I just wanna taste it, I just wanna taste it
Watermelon sugar high

ฉันแค่อยากลิ้มลอง อยากลอง
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป

[Bridge]
Tastes like strawberries on a summer evenin’
And it sounds just like a song
I want your belly and that summer feelin’
I don’t know if I could ever go without

รสชาติเหมือนสตอเบอรี่ในตอนเย็นของหน้าร้อน
และมันฟังเหมือนเพลง
ฉันต้องการเธอ เหมือนสัมผัสในหน้าร้อน
ฉันไม่รู้ว่าจะไปต่อได้ไหม หากขาดเธอ

[Chorus]
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high (Sugar)
Watermelon sugar high (Sugar)
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high

ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป
ได้รับน้ำตาลจากแตงโมเกินไป

Leave a Reply