แปลเพลง Dance Monkey – Tones And I

[Verse 1]
They say, “Oh my God, I see the way you shine
Take your hand, my dear, and place them both in mine”
You know you stopped me dead while I was passing by
And now I beg to see you dance just one more time

เขาว่ากันว่า “โอ้พระเจ้า ฉันเห็นเวลาเธอส่องแสง”
คว้ามือเธอ ที่รัก และวางสองมือนั้นลงบนมือฉัน
เธอรู้ว่าเธอหยุดฉันไว้ ตอนที่ฉันกำลังจะลาไป
และตอนนี้ฉันอ้อนวอนขอให้เธอเต้นอีกครั้ง

[Pre-Chorus]
Ooh, I see you, see you, see you every time
And oh my, I, I like your style
You, you make me, make me, make me wanna cry
And now I beg to see you dance just one more time

โอ้ ฉันเห็นเธอ เห็นเธอ ทุกครั้ง
และใช่ ฉันชอบสไตล์ของเธอ
เธอทำให้ฉัน ให้ฉัน อยากร้องออกมา
และตอนนี้ฉันอ้อนวอนขอให้เธอเต้นอีกครั้ง

[Chorus]
So they say
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
They say
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you’re done, I’ll make you do it all again

และเขาบอกกันว่า
เต้นให้ฉัน เต้นให้ฉัน เต้นให้ฉัน โอ้โอโอ
ฉันไม่เคยเห็นใครทำแบบเธอได้มาก่อน
เขาว่ากันว่า
ขยับให้ฉัน ขยับให้ฉัน ขยับให้ฉัน เอ้เอ
และเมื่อเธอเสร็จ ฉันก็จะให้เธอทำใหม่อีกครั้ง

[Verse 2]
I said, “Oh my God, I see you walking by
Take my hands, my dear, and look me in my eyes”
Just like a monkey, I’ve been dancin’ my whole life
But you just beg to see me dance just one more time

ฉันพูดว่า “โอ้พระเจ้า ฉันเห็นเธอเดินผ่านไป”
คว้ามือฉันไว้ ที่รัก และมองไปในตาของฉัน
เหมือนลิง ที่ฉันเต้นมาตลอดชีวิต
แต่เธอก็ยังอ้อนวอนให้ฉันเต้นให้เธอดูอีกครั้ง

[Pre-Chorus]
Ooh, I see you, see you, see you every time
And oh my, I, I like your style
You, you make me, make me, make me wanna cry
And now I beg to see you dance just one more time

โอ้ ฉันเห็นเธอ เห็นเธอ ทุกครั้ง
และใช่ ฉันชอบสไตล์ของเธอ
เธอทำให้ฉัน ให้ฉัน อยากร้องออกมา
และตอนนี้ฉันอ้อนวอนขอให้เธอเต้นอีกครั้ง

[Chorus]
So they say
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
They say
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you’re done, I’ll make you do it all again
They say
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
They say
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you’re done, I’ll make you do it all again

และเขาบอกกันว่า
เต้นให้ฉัน เต้นให้ฉัน เต้นให้ฉัน โอ้โอโอ
ฉันไม่เคยเห็นใครทำแบบเธอได้มาก่อน
เขาว่ากันว่า
ขยับให้ฉัน ขยับให้ฉัน ขยับให้ฉัน เอ้เอ
และเมื่อเธอเสร็จ ฉันก็จะให้เธอทำใหม่อีกครั้ง

และเขาบอกกันว่า
เต้นให้ฉัน เต้นให้ฉัน เต้นให้ฉัน โอ้โอโอ
ฉันไม่เคยเห็นใครทำแบบเธอได้มาก่อน
เขาว่ากันว่า
ขยับให้ฉัน ขยับให้ฉัน ขยับให้ฉัน เอ้เอ
และเมื่อเธอเสร็จ ฉันก็จะให้เธอทำใหม่อีกครั้ง

[Bridge]
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
(Do it all again, do it all again, do it all again)
Oh-oh, oh-oh, oh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh
(Do it all again, do it all again, do it all again)
Ooh, ah-ah, ah-ah

โอ้ โอ โอ โอ
เต้นใหม่อีกครั้ง เต้นใหม่อีก
โอ้ โอ โอ โอ
เต้นใหม่อีกครั้ง อีกครั้ง
โอ อา อาอา

[Chorus]
They say
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
They say
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you’re done, I’ll make you do it all again
They say
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
They say
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you’re done, I’ll make you do it all again
All again

และเขาบอกกันว่า
เต้นให้ฉัน เต้นให้ฉัน เต้นให้ฉัน โอ้โอโอ
ฉันไม่เคยเห็นใครทำแบบเธอได้มาก่อน
เขาว่ากันว่า
ขยับให้ฉัน ขยับให้ฉัน ขยับให้ฉัน เอ้เอ
และเมื่อเธอเสร็จ ฉันก็จะให้เธอทำใหม่อีกครั้ง

และเขาบอกกันว่า
เต้นให้ฉัน เต้นให้ฉัน เต้นให้ฉัน โอ้โอโอ
ฉันไม่เคยเห็นใครทำแบบเธอได้มาก่อน
เขาว่ากันว่า
ขยับให้ฉัน ขยับให้ฉัน ขยับให้ฉัน เอ้เอ
และเมื่อเธอเสร็จ ฉันก็จะให้เธอทำใหม่อีกครั้ง

 

Leave a Reply