แปลเพลง Shallow – Lady Gaga, Bradley Cooper

เนื้อเพลง Shallow – Lady Gaga, Bradley Cooper  และคำแปล

[Verse 1: Bradley Cooper]
Tell me somethin’, girl
Are you happy in this modern world?
Or do you need more?
Is there somethin’ else you’re searchin’ for?

บอกฉันมาสักคำที่รัก
ว่าเธอมีความสุขกับโลกใบนี้มั้ย
หรือเธอต้องการอะไรอีก
มีอะไรที่เธอตามหาอีก

[Refrain: Bradley Cooper]
I’m fallin’
In all the good times
I find myself longing for change
And in the bad times, I fear myself

ฉันจมอยู่กับ
ช่วงเวลาดีๆ
พบว่าตัวเองกำลังรอความหวัง
และในเวลาเลวร้าย ฉันก็กลัวตัวเอง

[Verse 2: Lady Gaga]
Tell me something, boy
Aren’t you tired tryna fill that void?
Or do you need more?
Ain’t it hard keepin’ it so hardcore?

บอกฉันมาสักคำ
เธอเคยเหนื่อยที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายมั้ย
หรือเธอยังต้องการอะไรอีก
มันไม่ยากหรอ ที่ต้องเครียดตลอดเวลา

[Refrain: Lady Gaga]
I’m fallin’
In all the good times
I find myself longing for change
And, in the bad times, I fear myself

ฉันจมอยู่กับ
ช่วงเวลาดีๆ
พบว่าตัวเองกำลังรอความหวัง
และในเวลาเลวร้าย ฉันก็กลัวตัวเอง

[Chorus: Lady Gaga]
I’m off the deep end, watch as I dive in
I’ll never meet the ground
Crash through the surface where they can’t hurt us
We’re far from the shallow now

ฉันอยู่สุดขอบแล้ว มองฉันด่ำดิ่งลงไปนะ
ฉันไม่เคยถึงจุดหมาย
ชนกับพื้นผิวที่ไม่สามารถทำร้ายเราได้
เราอยู่ห่างจากความตื้นนั้นมาก

[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]
In the sha-ha, sha-la-low
In the sha-sha-la-la-la-low
In the sha-ha, sha-ha-ha-low
We’re far from the shallow now

ในความตื้น
เราอยู่ห่างมันมาก

[Bridge: Lady Gaga]
Hoo, huh, uh, huhh-ow
Huh, huhh-huhhh

ฮู้ ฮา อา
ฮะ ฮา ฮา

[Chorus: Lady Gaga]
I’m off the deep end, watch as I dive in
I’ll never meet the ground
Crash through the surface where they can’t hurt us
We’re far from the shallow now

ฉันอยู่สุดขอบแล้ว มองฉันด่ำดิ่งลงไปนะ
ฉันไม่เคยถึงจุดหมาย
ชนกับพื้นผิวที่ไม่สามารถทำร้ายเราได้
เราอยู่ห่างจากความตื้นนั้นมาก

[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]
In the sha-ha, sha-la-low
In the sha-ha, sha-la-la-la-low
In the sha-ha, sha-ha-low
We’re far from the shallow now

ในความตื้น
เราอยู่ห่างมันมาก

Leave a Reply