แปลเพลง Someone You Loved – Lewis Capaldi

[Verse 1]
I’m going under, and this time, I fear there’s no one to save me
This all or nothing really got a way of driving me crazy
I need somebody to heal, somebody to know
Somebody to have, somebody to hold
It’s easy to say, but it’s never the same
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain

ครั้งนี้ฉันไปลึกกว่าเดิม และกลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีใครมาช่วย
ทั้งหมดที่ฉันทำมากลัวเหลือเกินว่าจะสูญเปล่า
ฉันต้องการคนเยียวยา คนที่จะรับฟัง
คนที่จะมีคอยประคับ คนที่จะคอยประคอง
มันง่ายที่จะพูดออกมา แต่มันจะไม่เหมือนเดิม
ฉันเหมือนจะชอบวิธีที่เธอชินกับความเจ็บปวด

[Chorus]
Now the day bleeds into nightfall
And you’re not here to get me through it all
I let my guard down and then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved

ตอนนี้จากกลางวันกลายเป็นกลางคืน
และเธอไม่อยู่ตรงนี้ มาช่วยให้ฉันผ่านคืนร้ายๆไป
ฉันยอมลดกำแพงแล้วเธอกลับไม่ช่วยกัน
ฉันเหมือนจะกลายเป็นคนที่เธอเคยรัก

[Verse 2]
I’m going under, and this time, I fear there’s no one to turn to
This all or nothing way of loving got me sleeping without you
Now, I need somebody to know, somebody to heal
Somebody to have just to know how it feels
It’s easy to say, but it’s never the same
I guess I kinda like the way you help me escape

ครั้งนี้ฉันไปลึกกว่าเดิม และกลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีใครมาช่วย
ทั้งหมดที่ฉันทำมากลัวเหลือเกินว่าจะสูญเปล่า
ฉันต้องการคนเยียวยา คนที่จะรับฟัง
คนที่จะรับรู้ความรูสึก
มันง่ายที่จะพูดออกมา แต่มันจะไม่เหมือนเดิม
ฉันเหมือนจะชอบวิธีที่เธอช่วยฉันหนีมัน

[Chorus]
Now the day bleeds into nightfall
And you’re not here to get me through it all
I let my guard down and then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved

ตอนนี้จากกลางวันกลายเป็นกลางคืน
และเธอไม่อยู่ตรงนี้ มาช่วยให้ฉันผ่านคืนร้ายๆไป
ฉันยอมลดกำแพงแล้วเธอกลับไม่ช่วยกัน
ฉันเหมือนจะกลายเป็นคนที่เธอเคยรัก

[Bridge]
And I tend to close my eyes when it hurts sometimes
I fall into your arms
I’ll be safe in your sound till I come back around

และฉันพยายามข่มตาเวลาเจ็บปวด
บางครั้งฉันก็อยากอยู่ในอ้อมกอดเธอ
ฉันจะปลอดภัยในนั้น

[Chorus]
For now, the day bleeds into nightfall
And you’re not here to get me through it all
I let my guard down and then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved
But now the day bleeds into nightfall
And you’re not here to get me through it all
I let my guard down and then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved
I let my guard down and then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved

ตอนนี้จากกลางวันกลายเป็นกลางคืน
และเธอไม่อยู่ตรงนี้ มาช่วยให้ฉันผ่านคืนร้ายๆไป
ฉันยอมลดกำแพงแล้วเธอกลับไม่ช่วยกัน
ฉันเหมือนจะกลายเป็นคนที่เธอเคยรัก
ฉันยอมลดกำแพงแล้วเธอกลับไม่ช่วยกัน
ฉันเหมือนจะกลายเป็นคนที่เธอเคยรัก

Leave a Reply