แปลเพลง Paradise – Aly & Fila feat Tiff Lacey

It seems I walk a lonely road
But I knew deep inside
You were never far away
Always there to be my guide

มันเหมือนกับว่าฉันโดดเดี่ยว
แต่ลึกๆแล้วฉันรู้ว่า
เธไม่เคยจากไปไหน
ยังคอยนำทางฉันเสมอ

And when it seems I can’t take another step
You helped me tread the paths that some might dread

และเมื่อฉันไม่สามารถก้าวต่อไปได้
เธอก็ช่วยแก้ปัญหาแม้ว่ามันจะน่ากลัว

More of everything
This much is true
Completely who I am because of you

เหนือสิ่งอื่นใด
นี่คือความจริง
ฉันมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะเธอ

You pick me up each time you see me fall
You pick me up each time
I never need to call

เธอคอยพยุงทุกครั้งที่ฉันล้ม
เธอคอยดึงฉันกลับมาเสมอ
โดยที่ฉันไม่ต้องร้องขอ

When it seems that I’m blind, with no help at all
And lift me high, and lift me high!
So high that I can’t see the sky

เมื่อฉันรู้สึกมืดมิด และไร้คนพึ่งพา
เธอช่วยฉันไว้ เธอช่วยฉันไว้
คอยช่วยฉันไว้เสมอ

Then you showed me paradise!

เธอทำให้ฉันได้เห็นสวรรค์

You give me love
You fill my cup
I’ll always know how much you love
You give me hope

เธอมอบความรัก
เติมเต็มฉัน
ฉันรับรู้ถึงมันเสมอ
เธอมอบความหวังให้ฉัน

It seems I’ve failed so many times
But still I carry on
I can’t give in, I can’t resign!
‘Cause you are there to keep me strong

หลายครั้งที่ฉันพลาด
ฉันก็ยังไม่ท้อ
ฉันยังไม่ยอมแพ้ จะไม่ยอมถอย
เพราะเธอคอยเป็นกำลังใจให้ฉัน

And in the darkness where I am so afraid
Your light shines through to burnish any shade

และในความมืดมิด อาจทำให้ฉันกลัว
เธอก็คอยส่องแสงนำทาง

More of everything
This much is true
Completely who I am because of you

เหนือสิ่งอื่นใด
นี่คือความจริง
ฉันมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะเธอ

You pick me up each time you see me fall
You pick me up each time
I never need to call

เธอคอยพยุงทุกครั้งที่ฉันล้ม
เธอคอยดึงฉันกลับมาเสมอ
โดยที่ฉันไม่ต้องร้องขอ

When it seems that I’m blind, with no help at all
And lift me high, and lift me high!
So high that I can’t see the sky

เมื่อฉันรู้สึกมืดมิด และไร้คนพึ่งพา
เธอช่วยฉันไว้ เธอช่วยฉันไว้
คอยช่วยฉันไว้เสมอ

Then you showed me paradise!

เธอทำให้ฉันรู้ว่าสวรรค์เป็นเช่นไร

Leave a Reply