แปลเพลง Surrender – Aly & Fila with Sue McLaren

Verse]
When you know
Things ain’t done
And the fight
Still isn’t won

เมื่อเธอรู้ว่า
ทุกสิ่งไม่เป็นดังหวัง
และเมื่อต่อสู้
ก็ใช่ว่าจะเสมอไป

[Chorus]
Well I’m surrendering
I surrender
Yes I’m surrendering
To the power of a brand new day
I surrender to a brand new day
Day, I surrender
I’m surrendering
To the power of a brand new day

ฉันยอมแพ้แล้ว
ฉันยอม
ใช่ฉันยอม
ให้กับวันใหม่
ยอมให้กับวันใหม่
ฉันยอม
ฉันยอมแพ้
ให้กับวันใหม่

[Verse]
When you know
Things won’t change
And the fight
Still remains

เมื่อเธอรู้ว่า
ทุกสิ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลง
แม้ว่าต่อสู้กัน
ก็ยังเหมือนเดิม

[Chorus]
Well I’m surrendering
I surrender
Ye I’m surrendering
To the power of a brand new day
I surrender to a brand new day
Day, I surrender
I’m surrendering
To the power of a brand new day
I surrender to a brand new day
Day, I surrender
I’m surrendering
To the power of a brand new day
I surrender to a brand new day
I’m surrendering
To the power of a brand new day
I surrender to a brand new day
Day, I surrender
I’m surrendering
To the power of a brand new day
I surrender to a brand new day

ฉันยอมแพ้แล้ว
ฉันยอม
ใช่ฉันยอม
ให้กับวันใหม่
ยอมให้กับวันใหม่
ฉันยอม
ฉันยอมแพ้
ให้กับวันใหม่
ฉันยอมแพ้แล้ว
ฉันยอม
ใช่ฉันยอม
ให้กับวันใหม่
ยอมให้กับวันใหม่
ฉันยอม
ฉันยอมแพ้
ให้กับวันใหม่
ฉันยอมแพ้แล้ว
ฉันยอม
ใช่ฉันยอม
ให้กับวันใหม่
ยอมให้กับวันใหม่
ฉันยอม
ฉันยอมแพ้
ให้กับวันใหม่

Leave a Reply