แปลเพลง We Control The Sunlight – Aly & Fila feat. Jwaydan

Bring me back
To a world I used to own
Where we controlled the sunlight

พาฉันกลับไปยังโลกที่ฉันจากมา
ที่ ๆ เราควบคุมแม้กระทั่งแสงอาทิตย์ได้

Breathe me in
And you’ll never let me go
Together we’ll control the sunlight

หายใจไปพร้อมกัน
แล้วฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไป
ด้วยกัน เราจะควบคุมทุกอย่างได้

Bring me back
To a story left untold
So we can write the ending

พาฉันกลับไป
ยังเรื่องราวเก่าๆ
เพื่อให้เราเขียนตอนจบใหม่ได้

Breathe me out
Even when you are alone
We can still control the sunlight

หายใจไปพร้อมกัน
แม้ว่าเธอจะรู้สึกโดดเดี่ยว
เราก็ยังควบคุมมันได้

Can you stand still
Can you dance with light
Can you hold this moment in your hand

เธอจงยืนหยัดได้ไหม
เธอจะสนุกไปกับมันไหม
เธอจะเก็บช่วงเวลาเหล่านี้ไว้ไหม

If you run back
When this time has passed
And relive this memory in your head

แม้ว่าเธอกลับมา
เมื่อเวลาผ่านพ้นไป
และลืมเรื่องราวทุกอย่าง

Together we control the sunlight
Yeah, we control the sunlight
Together we control the sunlight
Yeah, we control the sunlight

ด้วยกันเราจะควบคุมทุกอย่างได้
ใช่ แม้กระทั่งแสงอาทิตย์
ด้วยกันเราจะควบคุมทุกอย่างได้
ใช่ แม้กระทั่งแสงอาทิตย์

Can you stand still?
Can you dance with light?
Can you hold this moment in your hand?

เธอจงยืนหยัดได้ไหม
เธอจะสนุกไปกับมันไหม
เธอจะเก็บช่วงเวลาเหล่านี้ไว้ไหม

If you run back
And this time has passed
And relive this memory in your head
Together we control the sunlight

แม้ว่าเธอกลับมา
เมื่อเวลาผ่านพ้นไป
และลืมเรื่องราวทุกอย่าง
ด้วยกันเราจะควบคุมแม้กระทั่งแสงอาทติย์ได้

Leave a Reply