แปลเพลง You & I – Aly & Fila with Emma Hewitt

[Verse 1]
I still think about you now
You were always with me in my mind
For all this time
I still dream about the day
That you return the meaning to this place
The sun will rise for you and I
For you and I
You and I

ตอนนี้ฉันกำลังคิดถึงเธออยู่
เธอยังคงติดอยู่ในใจฉัน
ตลอดมา
ฉันยังฝันถึงวันเก่าๆ
ฝันว่าเธอกลับมา
พระอาทิตย์จะขึ้นอีกครั้ง
ส่องแสงให้เธอกับฉัน
เธอกับฉัน

[Chorus]
The distance between us
Was never far through highways
And time waits for no one
But I do ’cause it’s always you
You and I
It’s always you
You and I

ระยะทางระหว่างเราสองคน
ไม่เคยกั้นเราได้
และเวลาไม่เคยรอใคร
แต่ฉันก็รอเธอ
เธอกับฉัน
มันเป็นเธอเสมอมา
เธอกับฉัน

[Verse 2]
I still think about you now
Do you recall the meaning in those days
Before we change
And I still dream about your face
But feeling that you’re just one step away
Would never fade, like you and I
You and I
You and I

ตอนนี้ฉันยังคิดถึงเธออยู่
เธอยังจำวันเก่าๆได้ไหม
ก่อนที่เราจะเปลี่ยนไป
และฉันยังฝันถึงหน้าเธอ
และรู้สึกว่าเธอห่างแค่เอื้อมมือ
ไม่เคยจางไป เหมือนเธอกับฉัน
เธอกับฉัน

[Chorus]
The distance between us
Was never far through highways
And time waits for no one
But I do ’cause it’s always you
You and I
It’s always you
You and I

ระยะทางระหว่างเราสองคน
ไม่เคยกั้นเราได้
และเวลาไม่เคยรอใคร
แต่ฉันก็รอเธอ
เธอกับฉัน
มันเป็นเธอเสมอมา
เธอกับฉัน

Leave a Reply