แปลเพลง Santa Claus Is Coming To Town – Michael Bublé

เนื้อเพลง Santa Claus Is Coming To Town และคำแปล

You better watch out
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

เธอควรระวังไว้นะ
เธอไม่ควรร้องไห้
เพราะฉันจะบอกอะไรให้
ซานต้ากำลังจะมาหา

He’s making a list
He’s checking it twice;
He’s gonna find out who’s naughty or nice
Santa Claus is coming to town

เขากำลังทำรายชื่อ
เเละตรวจเป็นรอบที่สอง
เขาจะรู้ว่าใครเป็นเด็กดื้อหรือเด็กดี
ซานต้ากำลังจะมาหา

He sees you when you’re sleeping
And he knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake!

เขามองอยู่ทั้งตอนที่เธอหลับ
และเขาก็รู้ยามเธอตื่น
เขารู้ว่าเธอเป็นเด็กดีหรือไม่ดี
เพราะงั้นเป็นเด็กดีเพื่อสิ่งดีๆกันเถอะ

You better watch out
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Cause Santa Claus is coming to town

เธอควรระวังไว้นะ
เธอไม่ควรร้องไห้
เธอไม่ควรโกรธ
เพราะฉันจะบอกอะไรให้
ซานต้ากำลังจะมาหา

He sees you when you’re sleeping
And he knows when you’re awake
And he knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake!

เขามองอยู่ทั้งตอนที่เธอหลับ
และเขาก็รู้ยามเธอตื่น
เขารู้ว่าเธอเป็นเด็กดีหรือไม่ดี
เพราะงั้นเป็นเด็กดีเพื่อสิ่งดีๆกันเถอะ

You better watch out
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

เธอควรระวังไว้นะ
เธอไม่ควรร้องไห้
เธอไม่ควรโกรธ
เพราะฉันจะบอกอะไรให้
ซานต้ากำลังจะมาหา

You better watch out
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming
I mean a big fat man with a long white beard
He’s coming to town

เธอควรระวังไว้นะ
เธอไม่ควรร้องไห้
เธอไม่ควรโกรธ
เพราะฉันจะบอกอะไรให้
ซานต้ากำลังจะมา
ฉันหมายถึงคนตัวอ้วนที่มีหนวดขาวยาวเฟิ้ม
เขากำลังมาหาหล่ะ

Leave a Reply