แปลเพลง It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas – Michael Bublé

เนื้อเพลง It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas และคำแปล

[Verse 1]
It’s beginning to look a lot like Christmas
Everywhere you go;
Take a look at the five and ten
It’s glistening once again
With candy canes and silver lanes aglow

มันเริ่มดูเหมือนคริสต์มาสแล้วนะ
ในทุกๆที่ที่เราไป
มองไปที่ 5 กับ 10 นาฬิกาสิ
มันเริ่มระยิบระยับอีกครั้ง
กับลูกกวาดและซอยสีเงิน

[Chorus]
It’s beginning to look a lot like Christmas
Toys in every store
But the prettiest sight to see is the holly that will be
On your own front door

มันเริ่มดูเหมือนคริสต์มาสแล้วนะ
ของเล่นในร้านค้า
แต่สิ่งที่สวยงามที่สุดคือต้น ฮอลลี่
ที่อยู่ตามหน้าบ้านของแต่ละคน

[Hook]
A pair of hop-a-long boots and a pistol that shoots
Is the wish of Barney and Ben;
Dolls that will talk and will go for a walk
Is the hope of Janice and Jen;
And Mom and Dad can hardly wait for school to start again

รองเท้าบูธเป็นคู่ๆ และ ปืนพกที่ยิงได้
คือความปรารถนาของ บานนี่และเบน
ตุ๊กตาที่สามารถพูดและเดินเลนด้วยได้
คือความหวังของเจนิสและเจน
ส่วนพ่อกับแม่ก็รอแทบไม่ไหวให้โรงเรียนกลับมาเปิดเทอมอีกครั้ง

[Verse 2]
It’s beginning to look a lot like Christmas
Everywhere you go;
There’s a tree in the Grand Hotel, one in the park as well
It’s the sturdy kind that doesn’t mind the snow

มันเริ่มดูเหมือนคริสต์มาสแล้วนะ
ในทุกที่ที่เราไป
มันมีต้นไม้ในโรงแรมใหญ่ และก็มีอีกต้นในสวนสาธารณะ
มันช่างเเข็งแรงและไม่หวั่นเกรงต่อหิมะ

[Chorus 2]
It’s beginning to look a lot like Christmas
Soon the bells will start
And the thing that will make them ring is the carol that you sing
Right within your heart

มันเริ่มดูเหมือนคริสต์มาสแล้วนะ
เร็วๆนี้กระดิ่งจะเริ่มดัง
และสิ่งที่จะทำให้มันสั่นก็คือเสียงร้องเพลงคริสมาต์ของเธอ

[Hook 2]
It’s beginning to look a lot like Christmas
Toys in every store
But the prettiest sight to see is the holly that will be
On your own front door

มันเริ่มดูเหมือนคริสต์มาสแล้วนะ
ของเล่นในร้านค้า
แต่สิ่งที่สวยงามที่สุดคือต้น ฮอลลี่
ที่อยู่ตามหน้าบ้านของแต่ละคน

[Outro]
So it’s Christmas once more

เป็นคริสต์มาสอีกครั้ง

Leave a Reply