แปลเพลง Have Yourself A Merry Little Christmas – Michael Bublé

เนื้อเพลง Have Yourself A Merry Little Christmas และคำแปล

Have yourself a merry little Christmas
Let your heart be light
From now on
Our troubles will be out of sight

สุขสันต์วันคริสต์มาสให้กับตัวเอง
ให้หัวใจเหมือนไฟนำทาง
จากนี้ไป
ปัญหาต่างๆจะหายไป

Have yourself a merry little Christmas
Make the Yule-tide gay
From now on
Our troubles will be miles away

สุขสันต์วันคริสต์มาสให้กับตัวเอง
ทำให้เทศกาลนี้สดใสร่าเริง
จากนี้ไป
ป้ญหาต่างๆจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

Here we are as in olden days
Happy golden days of yore
Faithful friends who are dear to us
Gather near to us once more

เเล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนวันเก่าๆ
สุขสันต์วันดีที่สุดแห่งปี
เพื่อนที่จริงใจกับเรา
กลับมาอยู่ใกล้กันอีกครั้ง

Through the years
We all will be together
If the Fates allow
Hang a shining star upon the highest bough
And have yourself A merry little Christmas now

ตลอดปีที่ผ่านมา
เราจะอยู่ด้วยกันตลอด
ถ้าโชคชะตาอนุญาต
ห้อยดาวที่เปร่งประกายบนกิ่งที่สูงสุด
แล้วสุขสันต์วันคริสต์มาสให้กับตัวเอง

Faithful friends who are dear to us
Gather near to us once more

เพื่อนที่จริงใจกับเรา
กลับมาอยู่ใกล้กันอีกครั้ง

Through the years
We all will be together
If the Fates allow
So hang a shining star upon the highest bough
And have yourself A merry little Christmas now

ตลอดปีที่ผ่านมา
เราจะอยู่ด้วยกันตลอด
ถ้าโชคชะตาอนุญาต
ห้อยดาวที่เปร่งประกายบนกิ่งที่สูงสุด
แล้วสุขสันต์วันคริสต์มาสให้กับตัวเอง

Leave a Reply